XXV JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA
KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ, 4 czerwca 2005 r.

KIK  
POROZUMIENIE
Serwis internetowy KIK

Strona główna

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.20 Mszą świętą koncelebrowana przez Kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego.

Od 11.30 w Auli Jana Pawła II odbyły się wykłady, które wygłosili - o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek - benedyktyn z Tyńca, Zbigniew Nosowski ("Więź") oraz bp. Bronisław Dembowski, kapelan Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej.

o. Tomasz Dąbek Zbigniew Nosowski bp. Bronisław Dembowski

W Auli Jana Pawła II Kluby z Bydgoszczy, Chrzanowa, Lubaczowa, Myślenic i Warszawy, prezentowały plansze związane z ich działalnością.
KIK Bydgoszcz KIK Chrzanów
KIK Lubaczów
KIK Myślenice KIK Warszawa

Po wykładach, jak co roku, modląc się złożono kwiaty przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie odprawiono Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich.

Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa

Zebranie Prezesów KIK

Po południu, w Kaplicy Domu Pielgrzyma odbyło się
zebranie prezesów lub przedstawicieli zarządów KIK.

XXV Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę
zakończyła się Apelem Jasnogórskim.

SPOTKANIE PREZESÓW KIK
LUB PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW
Częstochowa, 4 czerwca 2005

Porządek zebrania

 1. Informacje Sekretarza Rady Porozumienia KIK
 2. Wrześniowe spotkanie Prezesów w Gdańsku
 3. Wybory Rady Porozumienia 2005-2008
 4. Informacje z Klubów
 5. Inne

Na spotkaniu obecnych było 35 osób z 27 Klubów:
 1. Białystok
 2. Bielsko-Biała
 3. Bydgoszcz
 4. Chrzanów
 5. Częstochowa
 6. Gdańsk
 7. Gdynia
 8. Gniezno
 9. Katowice
 1. Kraków
 2. Lubaczów
 3. Łódź
 4. Myślenice
 5. Nowy Sącz
 6. Olsztyn
 7. Opole
 8. Przemyśl
 9. Ruda Śląska
 1. Skarżysko-Kamienna
 2. Sosnowiec
 3. Szczecin
 4. Tarnów
 5. Toruń
 6. Warszawa
 7. Wrocław
 8. Zakopane
 9. Zielona Góra

Kongres

Sekretarz Rady Porozumienia KIK Stanisław Latek przedstawił informacje na temat inauguracji III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

W Kongresie uczestniczy około 100 ruchów i stowarzyszeń reprezentujących 2 miliony członków. Kongres odbywa się w nowej formule, bardziej synodalnej. W czerwcu ma miejsce Sesja inauguracyjna w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, a następnie prowadzony będzie dwuletni program internetowy. Odbywać się będą Kongresy tematyczne od czerwca 2005 do czerwca 2007 r. Każdy temat posiada odrębny serwis internetowy. Kluby Inteligencji Katolickiej odpowiedzialne są za temat Media - miejsce ewangelizacji i troski o człowieka - www.kongrestuchow.pl/media/. Prowadzone jest forum dyskusyjne.

Przygotowana została ulotka - folder kongresowy na temat Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej, która jest przewidzana dla każdego uczestnika sesji inauguracyjnej. Zredagowali ją: Paweł Broszkowski, Stanisław Latek, Wojciech Sala, Antoni Winiarski.

Folder Kongresowy KIK: Plik PDF (511 KB, do odczytu potrzebny Acrobat Reader)

Dzień Papieski

Przedstawiono plany obchodów Dnia Papieskiego, obchodzonego w okolicach 15-16 października. Planowana jest międzynarodowa sesja pt. Jan Paweł II Orędownik Prawdy. Przyznawane będą nagrody Totus 2005.

Prowadzona będzie publiczna zbiórka pieniędzy, która poprzednio umożliwiła wyłonienie około tysiąca stypendystów. Zbiórki organizowało dotychczas przede wszystkim harcerstwo - ZHR, ZHP, Zawisza. W miarę możliwości, mogą włączać się w zbiórki poszczególne KIKi. Istnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, posiadania identyfikatorów.

Komunikat Stanisława Latka o Dniu Papieskim

Finanse

Na spotkaniu przedstawiono informacje od Skarbnika KIK w Warszawie na temat rozliczenia z poszczególnymi Klubami.

Informacje z Klubów

Warszawa

KIK w Warszawie poinformował o konieczności zmiany lokalu, ze względu na podniesienie czynszu. Od 1 sierpnia 2005 r. zmieni się adres Klubu. Bliższe informacje będą dostępne w późniejszym czasie.

Gdańsk

Przedstawiono plan jesiennego spotkania prezesów w Gadńsku. Program spotkania jest włączony w obchody 25-lecia „Solidarności”. Równocześnie są to obchody 25-lecia powstania KIK w Gdańsku.

Program Spotkania Prezesów w Gdańsku

Ruda Śląska

Klub Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej zgłosił chęć przystąpienia do Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Klub powstał w latach 1989/1990 jako samodzielny KIK. Na początku działalności skupiał 140 członków, obecnie liczy ok. 40. Spotkania odbywają się co tydzień, we wtorek. KIK posiada 4 sekcje problemowe: historyczna, społeczno-kulturalna, myśli politycznej oraz biblijna. KIK redaguje również pismo "Rudzkie sprawy".

W głosowaniu obecni przedstawiciele Klubów przyjęli KIK w Rudzie Śląskiej do Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej.

Wybory Rady Porozumienia Klubów

Do Rady kandydowały następujące Kluby:
 1. Białystok
 2. Bielsko-Biała
 3. Bydgoszcz
 4. Chrzanów
 5. Częstochowa
 1. Gdańsk
 2. Gdynia
 3. Gniezno
 4. Katowice
 5. Kraków
 1. Łódź
 2. Myślenice
 3. Olsztyn
 4. Opole
 5. Przemyśl
 1. Ruda Śląska
 2. Skarżysko-Kamienna
 3. Sosnowiec
 4. Szczecin
 5. Tarnów
 1. Toruń
 2. Warszawa
 3. Wrocław
 4. Zakopane
 5. Zielona Góra
W głosowaniu uczestniczyło 27 Klubów.
Do Rady Porozumienia Klubów wybrano następujące Kluby:
 1. Białystok,
 2. Bielsko-Biała,
 3. Bydgoszcz,
 4. Chrzanów,
 5. Częstochowa,
 6. Gdańsk,
 1. Katowice,
 2. Kraków,
 3. Łódź,
 4. Olsztyn,
 5. Opole,
 6. Przemyśl,
 1. Szczecin,
 2. Tarnów,
 3. Torun,
 4. Warszawa,
 5. Wrocław,
 6. Zakopane.


Jan Sala

Pielgrzymki KIK na Jasną Górę: XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV
22.06.2005

Do góry