POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

Rada Porozumienia

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce powstało w 1989 roku. Obecnie w skład Porozumienia wchodzi ok. 60 Klubów.

Prezesi Klubów wybierają składającą się z 18 Klubów Radę Porozumienia na 3 letnią kadencję. Rada wybiera 3 osoby, które jej przewodniczą, każda przez 1 rok oraz sekretarza Rady.

W obecnej kadencji (2008-2011) Rada Porozumienia została wybrana na Zebraniu Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej w Częstochowie, podczas XXVIII Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, 7 czerwca 2008 r. W skład Rady Porozumienia wchodzą następujące Kluby:

1. Bielsko-Biała, 2. Chrzanów, 3. Częstochowa, 4. Katowice, 5. Kielce, 6. Kraków, 7. Lubaczów,
8. Łódź, 9. Myśleniece, 10. Olkusz, 11. Olsztyn, 12. Poznań, 13. Siedlce, 14. Sosnowiec, 15. Szczecin, 16. Torun, 17. Warszawa, 18. Wrocław.

Prezydium Rady Porozumienia na kadencję 2008-2011 zostało wybrane w następującym składzie:

Współprzewodniczący Rady: Antoni Winiarski - KIK Katowice, Włodzimierz Wysoczański - KIK Wrocław, Krzysztof Ziołkowski - KIK Warszawa.
Sekretarz Rady: Stanisław Latek - KIK Warszawa.odwiedzin od 27.06.2000