KIK
Grudziądz

Laury w Dniu Papieskim

KIK  
POROZUMIENIE
Serwis internetowy KIK

Strona główna

W dniu 16 października obchodząc uroczyście rocznicę powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w Grudządzu odbyły się uroczystości poświęcone wręczeniu Czesławowi Szachnitowskiemu Aktu nadania Honorowego Obywatela Grudziądza oraz wręczeniu Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. Janusza Pasierba tegorocznemu laureatowi - Stefanowi Frankiewiczowi.

Wspólne zdjecie Kapituły Nagrody Szachnitowski Frankiewicz

Dzień 16 października był, obchodzonym już po raz piaty, Dniem Papieskim, szczególnym w tym roku, bo pierwszym bez fizycznej obecności Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzień wyjątkowy dla wszystkich Polaków był również uroczyście obchodzony w Grudziądzu, mieście, które uhonorowało Papieża tytułem Honorowego Obywatela Grudziądza.

Dzień Papieski poświęcono w naszym mieście bardzo ważnym uroczystościom - wręczeniu Czesławowi Szachnitowskiemu Aktu nadania Honorowego Obywatela Grudziądza oraz wręczeniu Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. Janusza Pasierba tegorocznemu laureatowi - Stefanowi Frankiewiczowi. Organizatorzy zdecydowali się na połączenie obu uroczystości, bo laureat Ogólnopolskiej Nagrody im. Ks. Janusza Pasierba, absolwent II LO w Grudziądzu, były ambasador RP w Watykanie, Stefan Frankiewicz jest uczniem Honorowego Obywatela Grudziądza, pedagoga i społecznika Czesława Szachnitowskiego. Uhonorowanie profesora Szachnitowskiego było jednocześnie, w kontekście niedawnego Dnia Edukacji Narodowej (14 października), wyrazem uznania dla całego środowiska grudziądzkich nauczycieli i wychowawców.

We wczorajszej uroczystości, poza laureatami obu wyróżnień i ich najbliższymi, udział wzięły władze Grudziądza, powiatu i sąsiednich samorządów, radni grudziądzkiej Rady Miejskiej, którzy przyznali tytuł Honorowego Obywatela Grudziądza oraz członkowie Kapituły Nagrody im. ks. Janusza Pasierba. Nie zabrakło inicjatora tej nagrody Mariana Sołobodowskiego, przedstawicieli duchowieństwa z ks. infułatem Tadeuszem Nowickim (przewodniczącym Kapituły) oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu. Salę sesyjną grudziądzkiego ratusza do ostatniego miejsca wypełnili również wychowankowie profesora Szachnitowskiego oraz dyrektorzy szkół i przedstawiciele lokalnego środowiska pedagogicznego.

Spotkanie w ratuszu miało bardzo uroczysty charakter. Najpierw w najwyższych słowach uznania przedstawiono raz jeszcze i przypomniano dokonania obu laureatów, następnie Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył Czesławowi Szachnitowskiemu uchwałę Rady Miejskiej, przyznającą tytuł Honorowego Obywatela Grudziądza, a Prezydent Andrzej Wiśniewski odczytał Akt nadania tego tytułu. Także Prezydent, tym razem w towarzystwie Zofii Sołtys, Honorowego Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej, dokonał wręczenia Nagrody im. ks. Janusza Pasierba Stefanowi Frankiewiczowi. Obaj laureaci nie ukrywali wzruszenia, dziękując później w kilku słowach za docenienie ich postaw i dokonań.

Profesor Czesław Szachnitowski, długoletni nauczyciel w II LO, jest jedenastą osobą, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Grudziądza. Historia tego zaszczytnego, tytułu sięga 1923 roku, kiedy uhonorowano nim marszałka Polski i Francji Ferdynanda Focha. W okresie międzywojennym Honorowymi Obywatelami naszego miasta zostali jeszcze: senator RP, wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej Juliana Szychowski, kupiec, działacz narodowy i społeczny Damazy Klimek, przemysłowiec Alojzy Ruchniewicz oraz marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły. Po wojnie nie wrócono do tradycji Honorowego Obywatelstwa. Kolejny tytuł uchwaliła dopiero pierwsza Rada Miejska odrodzonego samorządu terytorialnego w roku 1990. Po 54 latach kolejne tytuły Honorowych Obywateli Grudziądza otrzymali: działaczka społeczna: Salomea Sujkowska i rotmistrz 18 Pułku Ułanów w Grudziądzu Jan Ładoś.

Następnie uhonorowano wybitnego grudziądzkiego lekkoatletę Bronisława Malinowskiego, kapelana Rodziny Katyńskiej ks. Zdzisława Peszkowskiego oraz Ojca Świętego Jana Pawła II.

Stefan Frankiewicz otrzymał Nagrodę imienia ks. J. Pasierba za rozsławianie miasta w Europie i świecie, za odważne poszerzenie pola dialogu publicznego. Przewodniczący Kapituły ogłosił, że wybór był jednomyślny. Podkreślił: - Działalność tego dyplomaty, publicysty, społecznika przesiąknięta była najcenniejszymi wartościami humanistycznymi. I promowała w świecie to, co w Grudziądzu jest najlepsze. Stefan Frankiewicz powrócił po latach do Grudziądza. Nie krył tremy i wielkiej radości z nagrody. Po pierwsze dlatego, że przyjaźnił się z ks. Januszem Pasierbem i spędził z nim m.in. w Rzymie sporo czasu.

Po drugie: odbierał nagrodę w 27 rocznicę wyboru Karola Wojtyłę na papieża - Miałem szczęście od początku jego pontyfikatu śledzić jak się rozwija i uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach naszego papieża. I cokolwiek by inni mówili - wiem, że to on był ojcem niepodległości Polski, o czym pamiętajmy 11 listopada.

Po trzecie: jest to podwójna uroczystość, połączona z wręczeniem honorowego obywatelstwa niezapomnianemu nauczycielowi. Obaj panowie długo odbierali gratulacje.
Wieczorem obchody zakończyła msza św. w grudziądzkiej Kolegiacie, a po niej, specjalny koncert chórów "Alla Camera" z Grudziądza i "Tibi Domine" z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, z udziałem zaproszonych solistów: Agnieszka Morisson (sopran), Patrycja Stróżyk (alt), Piotr Kusiewicz (tenor), ks. Mariusz Klimek (baryton) i Marcin Łęcki (organy). Usłyszeliśmy utwory Stanisława Moniuszki oraz IV Litanię Ostrobramską. Dyrygowali Anna Janosz-Olszowy i ks. Mariusz Klimek
Laury w Dniu Papieskim, Grudziądz

Gratulacje Nuncjusza Apostolskiego w Polsce dla Laureata Nagrody im. ks. Pasierba w Grudziądzu

PROTOKÓŁ posiedzenia Kapituły Nagrody imienia księdza prof. Janusz Pasierba

Nagroda im. Ks. Profesora Janusza Pasierba - Przemówienie Prezesa KIK Tomasza Wołowskiego


1.11.2005