POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Lubaczów: WIĘTO 3-GO MAJA I MAJÓWKA Z MIESIĘCZNIKIEM "TERAZ"

WIĘTO 3-GO MAJA  I  MAJÓWKA Z MIESIĘCZNIKIEM „TERAZ” w Lubaczowie

godz 1100 

Uroczysta Msza w. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez Biskupa Lwowskiego J.E. ks. Mariana Buczka, z udziałem pocztów sztandarowych i chóru „Canzone”.
Po Mszy w. na ulicach miasta koncert paradny Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego.

 

godz 1600

Występy zespołów tanecznych, wokalno-instrumentalnych, gry i konkursy dla uczestników imprezy, konkurs plastyczny, wspólne piewanie piosenki biesiadnej.
Bieg ulicami miasta o puchar Burmistrza Miasta Lubaczowa.
Sprzedaż „TERAZOWGO KOŁACZA”
Sprzedaż 80 numeru miesięcznika „TERAZ”

 

godz 2000

Koncert zespołu „ZBRUCZ” z Tarnopola (Ukraina). Występy zespołów tanecznych, wokalno-instrumentalnych, gry i konkursy dla uczestników imprezy, konkurs plastyczny, wspólne piewanie piosenki biesiadnej.

 

Cała impreza ma wymiar charytatywny i została przygotowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie przy współpracy Dziekana Lubaczowskiego i Miejskiego Domu Kultury, z której cały dochód przeznaczony jest na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

KIK Katowice - Porozumienie w sprawie wyborów samorządowych

P o r o z u m i e n i e
w sprawie wyborów samorządowych w 2006 r. zawarte w dniu 14 marca 2006 roku

1. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu wiatło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej tworzą porozumienie o nazwie Chrzecijański Głos Samorządowy (ChGS), którego celem jest wyłonienie, rekomendowanie i udzielanie wsparcia kandydatom w wyborach samorządowych w 2006 roku.

2. Zasady wyłaniania i rekomendowania kandydatów oraz udzielania im wsparcia zostaną ustalone przez upoważnionych przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia.

dr Antoni Winiarski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sebastian Nowok - Pełnomocnik ds. społecznych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu wiatło - Życie Archidiecezji Katowickiej Adam Wierzbicki - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Podpisanie „Porozumienia” poprzedzone było spotkaniami powięconymi wypracowaniu jego treci, a także szczegółowych zasad współpracy, w tym zasad wyłaniania kandydatów i kierunków działania. Przekazując Państwu informację o podpisanym „Porozumieniu” pragniemy podkrelić, że:

- po pierwsze: nie zamierzamy tworzyć oddzielnych list wyborczych. Naszym celem jest zachęcanie odpowiedzialnych, kompetentnych i uczciwych chrzecijan, a w szczególnoci członków naszych stowarzyszeń, do udziału w wyborach oraz wspomaganie ich w ubieganiu się o miejsca na listach wyborczych, a także wspieranie w trakcie kampanii wyborczej.

- po drugie: pragniemy pobudzać obywatelską aktywnoć katolików wieckich nakierowaną na dojrzałą troskę o „małą ojczyznę”, która wyraża się w udziale w wyborach samorządowych wszystkich szczebli w 2006 roku. Mamy nadzieję, że nasza działalnoć przyczyni się do ukształtowania pozytywnego obrazu zaangażowanej postawy obywatelskiej na polu samorządowym.

Bliższe informacje: Andrzej Dawidowski, tel. 0502 581839, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

{mosimage}

KIK Katowice - "Refleksje z pielgrzymki KIK do Meksyku, Gwatemali i Hondurasu"

Prelekcja

"Refleksje z pielgrzymki KIK do Meksyku, Gwatemali i Hondurasu"

odbędzie się

w Nowym Domu Parafialnym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, pl. ks. Emila Szramka 2/13

we wtorek 4 kwietnia 2006 o godz. 17.00.

Zapraszamy

Czytaj więcej...

KIK OPOLE - ZJEDNOCZENI MODLITWĄ 05.02.2006

http://opole.kik.opoka.org.pl/styczen06/art/TJCH061.htm

KIK OPOLE - TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOĆ CHRZECIJAN 01.2006

http://opole.kik.opoka.org.pl/styczen06/art/TJCh06.htm

KIK OPOLE - Z DZIAŁALNOCI ODDZIAŁU KIK W KRAPKOWICACH 01.2006

http://opole.kik.opoka.org.pl/styczen06/art/KIK_kr.htm

KIK OPOLE - POZAMEDYCZNE FORMY OPIEKI PALIATYWNEJ - KRYSTYNA RAWSKA 15.02.2006

http://opole.kik.opoka.org.pl/marzec06/art/rawska.htm

KIK OPOLE - OTWARTE WYKŁADY WIELKOPOSTNE 2006 04.03.2006

http://opole.kik.opoka.org.pl/marzec06/progprac_200603.html#PROGWYK

KIK GRUDZIĄDZ - Nowy Zarząd KIK 16.02.2006

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/2006/grudziadz/02-zarzad.php

KIK Chrzanów: Kręgi biblijne (5) z ks. Romanem Sławeńskim. Łk. 2,41-52. (22.03.2006)

Krąg 5. 22 marca 2006.

Czytamy z rozdziału drugiego Ewangelii wg w. Łukasza o dwunastoletnim Jezusie i o życiu więtej Rodziny w Nazarecie.

Ks. Roman: Dwunastoletni Jezus w wiątyni dyskutuje też z Matką.

Irena: "Oni jednak nie rozumieli, co im powiedział." Jak to możliwe, przecież Matka Boża wiedziała, że Jezus jest Synem Bożym.

Ks. Roman: Tu jest pokazana bliskoć Józefa i Maryi. Wobec tego, co my przeżywamy, musimy powiedzieć, że ich wiara była głębsza, lecz mimo to nie od razu wszystko rozumieli. Błędnie przypuszczamy, że im było łatwiej, bo mieli na co dzień Jezusa. Ich droga wiary jednak nie była łatwiejsza. Autor nie idealizuje Józefa i Maryi. Pokazuje, że czasem nie rozumieli i są w tym bliscy nam. Ich wyjątkowe zachowanie to postępowanie drogą wiary nawet gdy jest to trudne. Nie rozumiemy, dlaczego co nas spotyka, ale z czasem Pan Bóg nam to wszystko odsłoni.

Anna: Po trzech dniach znaleli Pana Jezusa. Przez trzy dni była dyskusja? Ks. Roman: Trudno powiedzieć. Liczba trzy oznacza jaką pełnię. Nie był tam z pewnocią bez przerwy. Anna: Czy Jezus mógł przebywać, spać w wiątyni?

Ks. Roman: Nie, to raczej niemożliwe.

Helena: Dlaczego aż trzy dni?

Ks. Roman: To może mieć znaczenie symboliczne: Jego obecnoć w wiątyni jest pełna, doskonała.

Jezus czynił postępy w mądroci, rzeczywicie wykazywał się wielką wiedzą, zadziwiającą tamtych uczonych.

Wojciech: Zastanawiam się nad fenomenem dwunastoletniego chłopca żydowskiego z ubogiej rodziny, który umie czytać. Naród wybrany dbał o owiatę - dwa tysiące lat temu dwunastoletni chłopiec umiał czytać, a w czasach nam współczesnych są jeszcze analfabeci.

Ks. Roman: Przy synagogach były szkoły, które uczyły na Torze od najmłodszych lat. Przy okazji ciekawy szczegół. Do dzi słodkie pierniczki z literami służą do nauki alfabetu.

Zachęcam teraz, by wybrać jaki fragment Pisma i postawić sobie pytanie, czego mnie uczy, do czego zachęca. Rzecz może dotyczyć życia, reguły życia.

"Był im poddany".

Czesława: "Wzrastał w mądroci."

Alina: Coroczne udawanie się do wiątyni jerozolimskiej jest dla nas zachętą do corocznego pielgrzymowania, aby dziękować.

Anna: "Czemucie mnie szukali?" Ten fragment Pisma uwiadamia nam powołanie chrzecijan do budowania Królestwa Bożego i bycia w sprawach Ojca. Przypomina też fazy rozwojowe człowieka. Młody człowiek odchodzi od rodziców.

Irena: "Był im poddany", a wczeniej niepokój matki, która po trzech dniach dopiero znalazła swe dziecko. Czy dzisiaj dzieci nie mają mniej wolnoci , dawniej im się pozwalało na więcej.

Ks. Roman: Jest to pewien problem. Uzależnienie się od rodziców przez długie lata. Ciągle na zawołanie, szczególnie matek. Widziałem to nieraz w rozmowie z młodymi. Bywa to zależnoć zbyt mocna od rodziców. I to jest problem. Gdy jest jedno dziecko, to wszystko kręci się wokół niego. Rodzicom trudno tę wię ograniczyć.

Alicja: Zaczynały się awantury, gdy było więcej dzieci.

Ks. Roman: Ale też starsze opiekowały się młodszymi.

Wojciech: Był poddany kierownictwu rodziców. My też powinnimy uznawać swych przełożonych.

Ks. Roman: To ważny problem posłuszeństwa.

KIK Chrzanów: Kręgi biblijne (4) z ks. Romanem Sławeńskim. Łk. 2,1-40. (22.02.2006)

Krąg 4. 22 lutego 2006r.

Ks. Roman Sławeński: Dzisiaj przypada więto Katedry w. Piotra. Ludzie pytają nieraz, dlaczego obchodzimy to więto. Nie chodzi tu o budynek bazyliki w. Piotra na Watykanie lecz o krzesło - katedrę Biskupa Rzymu, symbol nauczania. W bazylice za konfesją w. Piotra znajduje się rzeba krzesła w. Piotra będąca alegorią słów Chrystusa "utwierdzaj swoich braci w wierze".

Czytaj więcej...

Ernest Bryll - wartość sama w sobie

Ernest Bryll odebrał w grudziądzkim ratuszu Ogólnopolską Nagrodę im. ks. prof. Janusza Pasierba. To dziesiąty już laureat wyróżnienia, przyznawanego wybitnym artystom i społecznikom, którzy w swej twórczości i działalności artystycznej pozostają wierni najważniejszym wartościom humanistycznym i chrześcijańskim.

Wręczenie grudziądzkiej nagrody odbyło się 9 września w sali sesyjnej ratusza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ks. Biskup Andrzej Suski, radni Rady Miejskiej oraz członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej. W wypełnionej po brzegi sali uroczystość rozpoczęły występy artystyczne - występ chóru Alla Camera, młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką dr Beaty Torbickiej oraz wykonane przez Marię Warzyńską psalmy napisane przez laureata. Oficjalny protokół informujący o nagrodzie odczytał przewodniczący kapituły, ks. infułat Tadeusz Nowicki. Następnie głos zabrał laureat, który w ciepłych słowach dziękował za to wyróżnienie. Dwudniowe uroczystości uświetniła niedzielna msza święta w intencji laureata, celebrowana w grudziądzkiej Kolegiacie.Ernest Bryll urodził się w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Komorowie Starym koło Ostrowi Mazowieckiej oraz w Gdyni. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat jest nie tylko poetą, ale również dramatopisarzem, tłumaczem, publicystą, krytykiem filmowym. W latach od 1963 do 1967 był kierownikiem literackim Teatru Telewizji. Następnie kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie.
Był m.in. dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, wykładowcą na Wydziale filmu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doradcą literackim zespołu filmowego Oko. Od roku 1991 do 1995 zajmował stanowisko pierwszego Ambasadora RP w Republice Irlandii.
- Twórczość Pana Ernesta Brylla nacechowana jest najcenniejszymi wartościami humanistycznymi. Poprzez swoją działalność żywo związany jest z naszym miastem. Jest Przewodniczącym Rady Programowej "Teatru Życia" im ks. Bp. Jana Chrapka. Współpracuje również z Grudziądzkim Centrum Rehabilitacji Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN", działając w nim na rzecz niepełnosprawnych. - mówi Wiceprezydent Grudziądza i członek Kapituły Nagrody Sławomir Szymański. Laureat mówi o sobie krótko: - Ja po prostu tu żyję, dookoła mnie są moi współbracia problemy i cele. Nie potrafię być niezaangażowany.
Ernest Bryll odebrał w grudziądzkim ratuszu Ogólnopolską Nagrodę im. ks. prof. Janusza Pasierba. To dziesiąty już laureat wyróżnienia, przyznawanego wybitnym artystom i społecznikom, którzy w swej twórczości i działalności artystycznej pozostają wierni najważniejszym wartościom humanistycznym i chrześcijańskim.Wręczenie grudziądzkiej nagrody odbyło się 9 września w sali sesyjnej ratusza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ks. Biskup Andrzej Suski, radni Rady Miejskiej oraz członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej. W wypełnionej po brzegi sali uroczystość rozpoczęły występy artystyczne - występ chóru Alla Camera, młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką dr Beaty Torbickiej oraz wykonane przez Marię Warzyńską psalmy napisane przez laureata. Oficjalny protokół informujący o nagrodzie odczytał przewodniczący kapituły, ks. infułat Tadeusz Nowicki. Następnie głos zabrał laureat, który w ciepłych słowach dziękował za to wyróżnienie. Dwudniowe uroczystości uświetniła niedzielna msza święta w intencji laureata, celebrowana w grudziądzkiej Kolegiacie.Ernest Bryll urodził się w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Komorowie Starym koło Ostrowi Mazowieckiej oraz w Gdyni. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat jest nie tylko poetą, ale również dramatopisarzem, tłumaczem, publicystą, krytykiem filmowym. W latach od 1963 do 1967 był kierownikiem literackim Teatru Telewizji. Następnie kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie.Był m.in. dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, wykładowcą na Wydziale filmu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doradcą literackim zespołu filmowego Oko. Od roku 1991 do 1995 zajmował stanowisko pierwszego Ambasadora RP w Republice Irlandii. - Twórczość Pana Ernesta Brylla nacechowana jest najcenniejszymi wartościami humanistycznymi. Poprzez swoją działalność żywo związany jest z naszym miastem. Jest Przewodniczącym Rady Programowej "Teatru Życia" im ks. Bp. Jana Chrapka. Współpracuje również z Grudziądzkim Centrum Rehabilitacji Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN", działając w nim na rzecz niepełnosprawnych. - mówi Wiceprezydent Grudziądza i członek Kapituły Nagrody Sławomir Szymański. Laureat mówi o sobie krótko: - Ja po prostu tu żyję, dookoła mnie są moi współbracia problemy i cele. Nie potrafię być niezaangażowany.W ubiegłych latach laureatami tej grudziądzkiej nagrody kulturalnej byli: ks. Jan Twardowski, Krzysztof Zanussi, prof. Stefan Stuligrosz, Augustyn Bloch, ks. Prof. Andrzej Szostek- Rektor KUL, Krystyna Gałdyńska - Szalewska, Jan Pospieszalski, ks. Bp. Józef Zawitkowski, Stefan Frankiewicz.

Justyna Osiewicz

 

KIK Bielsko-Biała: XXII Tydzień Kultury Chrzecijańskiej, 15-21.10.2006

http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl/tkch/XXII.html

KIK Opole: Obchody 750 - lecia śmierci św. Jacka

Obchody 750 - lecia śmierci św. Jacka

Uroczystość ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim zgromadziła tysiące wiernych, przy ołtarzu stanęli biskupi polscy i księża metropolii górnośląskiej.

Mszy św. przewodniczył kard. Józef Glemp, a słowo Boże wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.

Do szczególnego udziału w Eucharystii zaproszono młodzież, bo na jej temat dyskutowali biskupi podczas 340. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kamieniu Śląskim, stwierdzając fakt, że jednym z najważniejszych zadań spoczywających na każdej ludzkiej generacji jest właściwe i odpowiedzialne wychowywanie młodzieży. By pomóc szukającym swego miejsca w świecie młodym, by wspierać rodziców i wychowawców, i samą młodzież, powołano Radę Duszpasterską Młodzieży, której przewodniczącym został bp Henryk Tomasik.

 Więcej:  http://opole.kik.opoka.org.pl/lipiec07/art/sw.jacek.htm

Źródło: "Gość Niedzielny" nr 24/797 z  17 czerwca 2007 r.

KIK Opole: Spotkanie młodych - Wołczyn 2007

Spotkanie młodych - Wołczyn 2007

Tysiąc osób biło brawa 16 lipca o godzinie 17.30 br., gdy (bezalkoholowy) szampan uderzył w burtę łodzi, podczas otwarcia XIV Spotkania Młodych w Wołczynie organizowanego przez Braci Mniejszych Kapucynów z Krakowskiej prowincji. Dwóch piratów wpłynęło na spotkanie łódką inicjując kolejne Spotkanie Młodych, które tego roku przebiega pod tytułem ?Kurs na miłość?.

 Więcej:  http://opole.kik.opoka.org.pl/lipiec07/art/wolczyn07.htm

KIK Opole: 75 rocznica urodzin abpa Alfonsa

75 rocznica urodzin abpa Alfonsa

 Czytaj:  http://opole.kik.opoka.org.pl/sierpien07/art/75urodziny.htm

KIK Katowice: Dni Kultury Chrzecijańskiej, 8 - 28 października 2007r.

DNI KULTURY CHRZECIJAŃSKIEJ
8 - 28 padziernika 2007r.

 


PROGRAM

(plik DOC 25 KB)

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dnik7.html
(HTML)

KIK BIELSKO-BIAŁA: XXIII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 14-20.10.2007

XXIII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ
pod patronatem Ordynariusza Bielsko-Żywieckiego ks. biskupa Tadeusza Rakoczego
Bielsko-Biała 14- 20 października 2007 r.


O Panie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?
(por. Psalm 8)

Program Tygodnia: http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl/tkch/XXIII.html

KIK Tarnów: XXII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 7-14.10.2007

XXII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ   -  PROGRAM - plik PDF (586 KB)

KIK Lubaczów: XXI Tydzień Kultury Chrzecijańskiej 4-11.11.2007

?ŚWIĘCI Z NASZYCH RODZIN?

XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa dra Wacława Depo
Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

4 - 11 listopada 2007 r.

Czytaj więcej...odwiedzin od 27.06.2000