KIK
Grudziądz

Nowy Zarząd KIK w Grudziądzu

W dniu 16 lutego 2006 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym obradowali członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu. Przyjęto sprawozdanie z działalności Klubu i sprawozdanie finansowe komisji rewizyjnej za okres dwuletniej kadencji. Po wysłuchaniu sprawozdań udzielono absolutorium ustępującym władzom KIK.

W tajnym głosowaniu wyłoniono nowy zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej. Prezesem wybrano Wojciecha Cetkowskiego, wiceprezesami zostali: Tomasz Wołowski i Sławomir Szymański, skarbnikiem Zofia Sołtys a sekretarzem Piotr Wiśniewski.

Porozumienie
Strona główna
K I K


Wojciech Cekowski

Grudziądzanin, 49 lat. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ukończył cybernetykę ekonomiczną i informatykę. Przez wiele lat był programistą komputerowym w dawnych zakładach przemysłu okrętowego "Warma". Później zajmował się grafiką komputerową. Był jednym z redaktorów "Gońca Grudziądzkiego". Znawca historii i sztuki, zwłaszcza sakralnej. Od roku 2001 pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


26.02.2006