POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

KIK GRUDZIĄDZ - Nowy Zarząd KIK 16.02.2006

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/2006/grudziadz/02-zarzad.php

Ernest Bryll - wartość sama w sobie

Ernest Bryll odebrał w grudziądzkim ratuszu Ogólnopolską Nagrodę im. ks. prof. Janusza Pasierba. To dziesiąty już laureat wyróżnienia, przyznawanego wybitnym artystom i społecznikom, którzy w swej twórczości i działalności artystycznej pozostają wierni najważniejszym wartościom humanistycznym i chrześcijańskim.

Wręczenie grudziądzkiej nagrody odbyło się 9 września w sali sesyjnej ratusza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ks. Biskup Andrzej Suski, radni Rady Miejskiej oraz członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej. W wypełnionej po brzegi sali uroczystość rozpoczęły występy artystyczne - występ chóru Alla Camera, młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką dr Beaty Torbickiej oraz wykonane przez Marię Warzyńską psalmy napisane przez laureata. Oficjalny protokół informujący o nagrodzie odczytał przewodniczący kapituły, ks. infułat Tadeusz Nowicki. Następnie głos zabrał laureat, który w ciepłych słowach dziękował za to wyróżnienie. Dwudniowe uroczystości uświetniła niedzielna msza święta w intencji laureata, celebrowana w grudziądzkiej Kolegiacie.Ernest Bryll urodził się w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Komorowie Starym koło Ostrowi Mazowieckiej oraz w Gdyni. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat jest nie tylko poetą, ale również dramatopisarzem, tłumaczem, publicystą, krytykiem filmowym. W latach od 1963 do 1967 był kierownikiem literackim Teatru Telewizji. Następnie kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie.
Był m.in. dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, wykładowcą na Wydziale filmu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doradcą literackim zespołu filmowego Oko. Od roku 1991 do 1995 zajmował stanowisko pierwszego Ambasadora RP w Republice Irlandii.
- Twórczość Pana Ernesta Brylla nacechowana jest najcenniejszymi wartościami humanistycznymi. Poprzez swoją działalność żywo związany jest z naszym miastem. Jest Przewodniczącym Rady Programowej "Teatru Życia" im ks. Bp. Jana Chrapka. Współpracuje również z Grudziądzkim Centrum Rehabilitacji Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN", działając w nim na rzecz niepełnosprawnych. - mówi Wiceprezydent Grudziądza i członek Kapituły Nagrody Sławomir Szymański. Laureat mówi o sobie krótko: - Ja po prostu tu żyję, dookoła mnie są moi współbracia problemy i cele. Nie potrafię być niezaangażowany.
Ernest Bryll odebrał w grudziądzkim ratuszu Ogólnopolską Nagrodę im. ks. prof. Janusza Pasierba. To dziesiąty już laureat wyróżnienia, przyznawanego wybitnym artystom i społecznikom, którzy w swej twórczości i działalności artystycznej pozostają wierni najważniejszym wartościom humanistycznym i chrześcijańskim.Wręczenie grudziądzkiej nagrody odbyło się 9 września w sali sesyjnej ratusza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ks. Biskup Andrzej Suski, radni Rady Miejskiej oraz członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej. W wypełnionej po brzegi sali uroczystość rozpoczęły występy artystyczne - występ chóru Alla Camera, młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką dr Beaty Torbickiej oraz wykonane przez Marię Warzyńską psalmy napisane przez laureata. Oficjalny protokół informujący o nagrodzie odczytał przewodniczący kapituły, ks. infułat Tadeusz Nowicki. Następnie głos zabrał laureat, który w ciepłych słowach dziękował za to wyróżnienie. Dwudniowe uroczystości uświetniła niedzielna msza święta w intencji laureata, celebrowana w grudziądzkiej Kolegiacie.Ernest Bryll urodził się w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Komorowie Starym koło Ostrowi Mazowieckiej oraz w Gdyni. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat jest nie tylko poetą, ale również dramatopisarzem, tłumaczem, publicystą, krytykiem filmowym. W latach od 1963 do 1967 był kierownikiem literackim Teatru Telewizji. Następnie kierownikiem literackim Teatru Polskiego w Warszawie.Był m.in. dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Londynie, wykładowcą na Wydziale filmu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doradcą literackim zespołu filmowego Oko. Od roku 1991 do 1995 zajmował stanowisko pierwszego Ambasadora RP w Republice Irlandii. - Twórczość Pana Ernesta Brylla nacechowana jest najcenniejszymi wartościami humanistycznymi. Poprzez swoją działalność żywo związany jest z naszym miastem. Jest Przewodniczącym Rady Programowej "Teatru Życia" im ks. Bp. Jana Chrapka. Współpracuje również z Grudziądzkim Centrum Rehabilitacji Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych "OPTAN", działając w nim na rzecz niepełnosprawnych. - mówi Wiceprezydent Grudziądza i członek Kapituły Nagrody Sławomir Szymański. Laureat mówi o sobie krótko: - Ja po prostu tu żyję, dookoła mnie są moi współbracia problemy i cele. Nie potrafię być niezaangażowany.W ubiegłych latach laureatami tej grudziądzkiej nagrody kulturalnej byli: ks. Jan Twardowski, Krzysztof Zanussi, prof. Stefan Stuligrosz, Augustyn Bloch, ks. Prof. Andrzej Szostek- Rektor KUL, Krystyna Gałdyńska - Szalewska, Jan Pospieszalski, ks. Bp. Józef Zawitkowski, Stefan Frankiewicz.

Justyna Osiewicz

 odwiedzin od 27.06.2000