Załóż stronę klubową

  
POROZUMIENIE
Serwis internetowy KIK

Strona główna


Fundacja "Opoka" zarejestrowała dla Klubów Inteligencji Katolickiej odrębną domenę: kik.opoka.org.pl

Każdy KIK może założyć własną stronę na serwerze Fundacji "Opoka" o następującej nazwie:

http://nazwa_miasta.kik.opoka.org.pl

gdzie "nazwa_miasta" to nazwa miejscowości, w której znajduje się Klub. Podobnie można założyć konto poczty internetowej o następującej strukturze:

nazwa_miasta@kik.opoka.org.pl

Przy zakładaniu konta internetowego należy porozumieć się z Wojciechem Salą - telefonicznie: (0-32) 623 83 46 lub (0) 604 720 838 albo przez pocztę elektroniczną: porozumienie@kik.opoka.org.pl