Mapa i lista
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

KIK  
POROZUMIENIE
Serwis internetowy KIK

Strona główna

Opracowanie mapy Polski z zaznaczonymi Klubami Inteligencji Katolickiej powstało 24 maja 1998 r. - jako część stron internetowych KIK-u w Chrzanowie.

Mapa i lista Klubów została opracowana na podstawie informacji zaczerpniętych z sieci, a także informacji własnych.

Połączenia (linki) do własnych stron WWW Klubów podane są na mapie KIK-ów w układzie diecezjalnym.

Nie można zagwarantować kompletności materiału. Jednak opracowanie może okazać się pomocne dla poszukujących tematyki związanej z Klubami Inteligencji Katolickiej.

Listy z uwagami, a także informacjami mogącymi wzbogacić listę Klubów, proszę kierować na adres poczty elektronicznej wsala@kik.opoka.org.pl

Wojciech Sala