POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

Programy

KIK Katowice - Program pracy na marzec 2007

KIK

Katowicki
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
zaprasza w marcu 2007 roku

KIK Bydgoszcz - Program pracy na marzec 2007

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
85-033 Bydgoszcz pl. Kocieleckich 7

Program spotkań

Marzec 2007


6.03
wtorek

1800
Msza w.
lek. med. Roman Graczykowski
Pierwszy wykład z cyklu „Wiara a ewolucja”
Ewolucja a biblijny opis stworzenia wiata

7.03.
roda

1800

Zebranie Zarządu


od 11.03
do 14.03

1830Rekolekcje Wielkopostne
w kociele NSPJ – plac Piastowski głosi O. Jan Góra

20.03.
piątek

1800

Msza w. w Katedrze
lek. med. Tadeusz Bermański
Rozważanie treci encykliki Jana Pawła II
Evangelium vitae (c.d.)


26.03.
piątek

1800

Msza w. w Katedrze
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłoci


27.03.
wtorek

1800Msza w.
Katechizm Kocioła Katolickiego
spotkanie prowadzi Regina Grochal

Zapraszamy czcicieli Matki Bożej na XXXIII Pielgrzymkę KIK do Sanktuariów Maryjnych do Południowo-Wschodniej Polski i Lwowa w dniach 1 – 4 czerwca 2007 r.

Noclegi w Domu Rekolekcyjnym w Przemylu.

Koszt ok. 400,- zł. Zapisy i zaliczki 150,-zł do 24.04.2007 r. na spotkaniach klubowych. Uczestnicy pielgrzymki muszą posiadać paszport i Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą wydaje bezpłatnie NFZ.

Wszelkich informacji udziela Tadeusz Furgał - tel. 0609-199-981.

 

Nasze spotkania odbywają się w lokalu klubowym (Dom Zakonny Ojców Jezuitów).
Msze w. odprawiane są w kaplicy Matki Bożej kocioła p.w. w. Andrzeja Boboli (OO. Jezuitów). Dyżur członków Zarządu KIK w godzinach 17.30 - 18.00 w dniu zebrania Zarządu.

Członków i sympatyków Klubu serdecznie zapraszamyKIK Toruń: Program pracy Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu na marzec 2007

7 roda godz. 1700Barbara Rojek
O Dziejach Apostolskich /2/
14 roda godz. 1700 Msza w. klubowa
Spotkanie przy herbacie
21 roda godz. 1700

mgr Michał Białkowski
„Stosunki Kociół katolicki – Władze PRL
w latach siedemdziesiątych XX w.”

28 roda godz. 1700Wieczór wspomnień o Krystynie Porębskiej,
członku – założycielu i prezesie KIK w Toruniu, prowadzenie – Andrzej Tyc
31 sobota
godz. 10-14
DZIEŃ SKUPIENIA
Nauka, Msza w., wspólna herbata. 
Droga Krzyżowa
 Parafia Ewangelicko – Augsburska zaprasza:
2 marca
(piątek)
godz. 17
wiatowy Dzień Modlitwy Kobiet Chrzecijańskich
ul. Strumykowa 8, 
parafia Ewangelicko-Augsburska

 

Podkategorieodwiedzin od 27.06.2000