POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Katowice

KIK Katowice: Dni Kultury Chrzecijańskiej, 8-28.10.2006

Dni Kultury Chrzecijańskiej, 8-28.10.2006 Plik PDF (67 kB)

KIK Katowice: Apele Walnego Zebrania Delagatów

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 29 wrzenia 2006 r. przyjęło poprawki do Statutu Klubu. Delegaci wystosowali dwa apele w sprawie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej mierci oraz w sprawie zwiększenia w TVP3 Katowice czasu powięconego na sprawy regionalne i Kocioła katolickiego, a także takiej zmiany czasu nadawania programu "Z życia Kocioła", aby mogła go oglądać większa liczba telewidzów.

APEL

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Parlamentarzystów o ustanowienie regulacji prawnych chroniących życie ludzkie od poczęcia do naturalnej mierci poprzez dodanie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 38 po słowach "prawną ochronę życia" następujących słów: "od momentu poczęcia do naturalnej mierci".

APEL

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Zarządu TVP SA o zwiększenie czasu nadawania programu lokalnego w regionalnej TVP3 Katowice.

Ponadto apelujemy o nie przeznaczanie czasu przewidzianego na programy lokalne dla innych celów, jak to ostatnio miało miejsce w rodę 27 wrzenia 2006. O godz. 19.25 miał być nadany program "Z życia Kocioła". Niestety program został usunięty, a zamiast niego były dywagacje polityczne nie wnoszące nic nowego do sprawy omawianej w innych stacjach telewizyjnych.

Zwracamy się również z propozycją zwiększenia do 45 minut czasu nadawania programu "Z życia Kocioła" i przesunięcie sobotniej audycji z godziny 8.00 na godziny między 18 a 22.

Przewodniczący WZD KIK w Katowicach
dr hab. Stanisław Walu

Prezes KIK w Katowicach dr Antoni Winiarskiodwiedzin od 27.06.2000