POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Katowice

KIK Katowice: Stanowisko w sprawie poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej mierci

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni popiera inicjatywę zmierzającą do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej mierci. Uważamy, że w obliczu zagrożeń ludzkiego życia przez zabijanie dzieci nie narodzonych, manipulacje genetyczne i eutanazję potrzebny jest wyrany zapis konstytucyjny gwarantujący nienaruszalnoć życia ludzkiego na każdym etapie.

1. Połączenie się komórki rozrodczej żeńskiej z komórką rozrodczą męską daje początek nowemu organizmowi ludzkiemu i po pierwszym podziale utworzonej w ten sposób zygoty w każdej z powstałych komórek jest identyczny zapis genetyczny nowej istoty ludzkiej, różny od zapisu genetycznego matki i ojca.

2. Trzeci artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i obwieszczonej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku brzmi: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolnoci i bezpieczeństwa swej osoby”.

3. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński 27 grudnia 1959 r. w parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie powiedział: „Z człowiekiem, którego dzieje przerwano, spotkają się kiedy na Łonie Ojca Niebieskiego wszyscy, którzy tego dokonali: matka, ojciec, lekarz czy lekarka, służba zdrowia czy minister, który takie zarządzenie wydał, i twórcy ustawy, która to dopuszcza”.

4. W Unii Europejskiej nie jest wykonywana kara mierci nawet na największych zbrodniarzach, więc logiczne jest, że tym bardziej nie może być przerwane żadne życie niewinne (dziecka poczętego, osoby chorej lub starej).

5. więtoć życia ludzkiego i koniecznoć jego ochrony ukazane są przez Ojca więtego Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae. W punkcie 4 czytamy: „Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest niezwykle grone i niepokojące, równie grony i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem i złem w sprawach dotyczących fundamentalnej wartoci ludzkiego życia”.

6. W homilii podczas Mszy w. przed sanktuarium w. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Ojciec więty Jan Paweł II powiedział: „(...) Kociół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią wiatopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). (...) Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w padzierniku ubiegłego roku: „naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłoci”.” (Kalisz, 4 VI 1997).

Prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

dr Antoni Winiarski

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel.: kom. 0508 290199, sł. 032 3591198, dom. 032 2557112

KIK Katowice: Pielgrzymka na Cypr - szlakiem w. Pawła, w. Barnaby i w. Łazarza, 9-17.02.2006

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

zaprasza na pielgrzymkę

na na Cypr

- szlakiem w. Pawła, w. Barnaby i w. Łazarza

Odwiedzimy obie częci wyspy: grecką i turecką
Termin 9 - 17.02.2006.
Koszt ok. 3.000 zł.
Pierwsza wpłata 500 zł przy zapisie. Reszta płatna do 15.12.2006 r.
Program w załączeniu.
Program pielgrzymki Plik DOC (304 kB)odwiedzin od 27.06.2000