POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

KIK Grudziądz: XXI Tydzień Kultury Chrzecijańskiej

Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu
Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Grudziądzu
Grudziądzkie Centrum CARITAS
Urząd Miejski w Grudziądzu

XXI Tydzień Kultury Chrzecijańskiej pod hasłem: "Przywracajcie nadzieję ubogim" Grudziądz, 13-21 maja 2006 r.

Program:

Sobota, 13 maja

10.00 Uroczystoci ku czci bł. Juty w Bielczynach k. Chełmży
10.00 V Plener Artystyczny - "Wizerunek Matki Bożej Łaskawej - Opiekunki Grudziądza w oczach dzieci" pod kierunkiem Klary Stolp i Gabrieli Murach-Pyszory

Niedziela, 14 maja

17.00 Wieczór patriotyczny "Bogu i Ojczynie" wspólne piewanie pieni patriotyczno-religijnej - dziedziniec Muzeum - prowadzenie - Koło SRK przy parafii NSNMP

Poniedziałek, 15 maja

14.00 Finał konkursu wiedzy religijnej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt.: "Ewangeliczne przykazania Jezusa" - Gimnazjum nr 6, Al. 23 Stycznia 30 - prowadzenie p. Aleksandra Mikołajek
15.00 Finał konkursu wiedzy religijnej dla młodzieży gimnazjalnej i szkół rednich pt.: "Ojciec więty Jan Paweł II - nauczyciel wiary" - Gimnazjum nr 6, Al. 23 Stycznia 30 - prowadzenie p. Aleksandra Mikołajek

Wtorek, 16 maja

17.00 Podsumowanie pleneru artystycznego - Muzeum ul. Wodna 3/5

roda, 17 maja

17.00 Spotkanie integracyjne rodowisk katolickich "Płaszczyzny wspólnych działań" - Bursa Szkolna Caritas, ul. Chełmińska 97

Czwartek, 18 maja

17.30 Projekcja filmu "Jan Paweł II"- Kino Helios, ul. Chełmińska 102

Piątek, 19 maja

16.00 Forum organizacji pozarządowych miasta Grudziądza - sala 301 Ratusza z udziałem eurodeputowanego Pana Tadeusza Zwiefki
19.30 Spotkanie młodzieży JP II - Kociół pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła na os. Lotnisku

Sobota, 20 maja

9.00 XI Kongres Wspólnot Katolickich Rejonu Grudziądzkiego. Msza w. inauguracyjna - kociół p.w. Podwyższenia Krzyża więtego, ul. Bydgoska 7. Mszy w. przewodniczy i homilię wygłosi ks. Inf. Tadeusz Nowicki
10.15 Obrady Kongresu w auli Centrum Dialogu Społecznego-Bursa Szkolna Caritas ul. Chełmińska 97.
10.25 Referat wprowadzający "Przywracajcie nadzieję ubogim" - dr Beata Bilicka - pracownik naukowy UMK
"Pomoc potrzebującym na przykładzie działalnoci charytatywnej" - ks. dr Zbigniew Sobolewski - Sekretarz Caritas Polska
11.00 "Inicjatywy parlamentarne i rządowe skierowane na niwelowanie ubóstwa i wyrównywanie szans" - Tadeusz Cymański - Poseł RP, V-ce Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
11.30 "Działania pomocowe organizowane przez samorząd Miasta Grudziądza we współpracy z organizacjami pozarządowymi -Włodzimierz Zieliński, Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie
12.00 Modlitwa południowa
12.30 Występ artystyczny zespołu "Boni Cantores" pod dyrekcją Aleksandry Drozdeckiej
Dyskusja z udziałem prelegentów i zaproszonych goci.
15.00 Przegląd pieni Maryjnej MARIOSONG - Kociół NSNMP ul. Mickiewicza 43
16.00 Występ zespołów pieni Maryjnej MARIOSONG na grudziądzkim Rynku

Niedziela, 21 maja.

14.00 IV Wiosenny Festyn Charytatywny "Podaj dłoń" - koncerty zespołów młodzieżowych, konkursy, loterie fantowe i wiele innych atrakcji - plac za Bursą Szkolną CARITAS, ul. Chełmińska 97

KIK Grudziądz: Jan Paweł II - Cały czas w naszych sercach

{mosimage} Tłumy Grudziądzan uczciło pierwszą rocznicę mierci Ojca więtego Jana Pawła II. Pamięci Honorowego Obywatela Grudziądza powięcono uroczyste msze więte, Drogę Krzyżową, która z Fary przeszła ulicami Starego Miasta oraz specjalny Koncert Wielkopostny w Kociele więtego Krzyża.

Minął rok od mierci Ojca więtego. Podobnie jak dwanacie miesięcy temu hołd polskiemu Papieżowi oddało bardzo wielu Grudziądzan. Głównie przez modlitwę - wierni licznie uczestniczyli w uroczystych liturgiach w grudziądzkich kociołach oraz w wieczornej Drodze Krzyżowej, która wieczorem prowadziła z Fary ulicami Starówki.

Specjalnym wyrazem pamięci o najwybitniejszym Honorowym Obywatelu Grudziądza był Koncert Wielkopostny pamięci Ojca więtego Jana Pawła II, który odbył się w kociele p. w. Podwyższenia Krzyża więtego. Jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać fragmentów „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II, czytanego przez sławę polskich scen teatralnych, Olgierda Łukaszewicza oraz „Requiem” Faure w wykonaniu solistów – Elżbiety Stengert (sopran) oraz Marka Modzierza (baryton), chórów: Tibi Domine z Wydziału Teologii UMK w Toruniu, Chóru Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego z Lublina, Alla Camera z Grudziądza, w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Zebrani w wiątyni punktualnie o 21.37 zamilkli na dłuższą chwilę, zasłuchali w bicie kocielnych dzwonów, tak jak rok temu, kiedy oznajmiły one smutną wieć o mierci „naszego” Ojca więtego. Koncert zakończył się modlitwą w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II.odwiedzin od 27.06.2000