POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

KIK Grudziądz: Ernest Bryll dziesiątym laureatem Nagrody im. ks. Janusza Pasierba

Ernest Bryll dziesiątym laureatem

Członkowie Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. Janusza Pasierba wybrali 5 lipca w gabinecie Prezydenta Grudziądza dziesiątego jej laureata. Nagrodę otrzyma poeta, pisarz, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy - Ernest Bryll. To dziesiąty już laureat prestiżowej grudziądzkiej nagrody.

Ogólnopolska Nagroda im. ks. Janusza Pasierba ustanowiona została przez Radę Miasta Grudziądza z inicjatywy tutejszego Klubu Inteligencji Katolickiej w 1995 r. i przyznawana jest corocznie osobie, która w swojej twórczoci artystycznej promuje wartoci chrzecijańskie, a także krzewi wartoci zgodnie z ideałami uczonego, artysty, historyka sztuki i poety, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury - ks. Janusza Pasierba. Aktualnie trzon Kapituły tworzą:

 • Przewodniczący: ks. inf. Tadeusz Nowicki, proboszcz parafii w. Mikołaja, Kapelan KIK;
 • Andrzej Winiewski, Prezydent Miasta Grudziądza;
 • Karola Skowrońska, Prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, Dyrektor Biblioteki;
 • Jadwiga Drozdowska, Wicedyrektor Muzeum w Grudziądzu;
 • Tomasz Wołowski, Sekretarz Kapituły;
 • Sławomir Szymański, Wiceprezes KIK w Grudziądzu.

{mosimage}Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat jest również autorem licznych tomików poezji. Poezję traktuje jako specyficzny rodzaj psychologii, która jest dla niego rodkiem oddziaływania na ludzi i ich emocje. Pierwszy tomik jego wierszy, „Wigilie wariata”, został wydany w 1958 r. Ponadto swoją uwagę skupia na sztukach scenicznych, oratoriach, musicalach i programach telewizyjnych. Oprócz działalnoci na niwie literatury i mediów, w latach 1991 – 1995 Bryll był ambasadorem Rzeczypospolitej w Republice Irlandii. W latach 1974 – 1978 był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, a także członkiem redakcji pism społeczno – kulturalnych (m.in.: 1959–1960 we „Współczesnoci”). Poza tym jest Przewodniczącym Rady Programowej „Teatru Życia” im. ks. bp. Jana Chrapka i współpracuje z Grudziądzkim Centrum Rehabilitacji, działając w nim na rzecz osób niepełnosprawnych. Zasiada w jury Międzynarodowego Przeglądu Twórczoci Artystycznej Niepełnosprawnych „OPTAN” organizowanego przez Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu. Odwołuje się często do wartoci chrzecijańskich, stąd też nazywany jest poetą – szamanem, dążąc do dokonania zmian w ludzkiej duszy.

- Twórczoć Ernesta Brylla nacechowana jest najcenniejszymi wartociami humanistycznymi i żywo związana jest z naszym miastem. Z jednej strony jest człowiekiem kultury, poetą, pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem i krytykiem filmowym, a z drugiej orędownikiem na rzecz aktywizowania niepełnosprawnych. Trwając mocno przy swoich korzeniach, wzbogaca własną twórczocią kulturę polską. – mówi Wiceprezydent Grudziądza Sławomir Szymański. W dniu wyboru laureata Wiceprezes KIK Sławomir Szymański zawiadomił telefonicznie Ernesta Brylla o przyznaniu mu tegorocznej nagrody. Poeta okazał swoją wdzięcznoć i ogromną satysfakcję z przyznania tego wyróżnienia.

Wybór laureata w najlepszy sposób opisuje słowami „Ernest Bryll to wartoć sama w sobie” ks. Infułat Tadeusz Nowicki, a sam zdobywca nagrody mówi o sobie: „Ja po prostu tu żyję, dookoła mnie są współbracia, wspólne problemy i cele. Nie potrafię być niezaangażowany.” W gronie wczeniejszych dziewięciu nagrodzonych grudziądzką Nagrodą ks. Janusza Pasierba znaleli się: ksiądz poeta Jan Twardowski, reżyser filmowy Krzysztof Zanussi, Prof. Stefan Stuligrosz, kompozytor Augustyn Hipolit Bloch, ks. prof. Andrzej Szostka, Jan Pospieszalski - kompozytor publicysta i aranżer, ks. biskup Józef Zawitkowski, literat oraz dziennikarz – Stefan Frankiewicz.

 

Czytaj więcej...

KIK Grudziądz: Relacja z XXI Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej w Grudziądzu

Relacja z XXI Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej w Grudziądzu

Prelekcje, występy artystyczne, konkursy i modlitwa – to wszystko towarzyszyło Grudziądzanom podczas, zakończonego 21.05.2006 r. XXI Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej w Grudziądzu. Jak co roku, organizatorami obchodów był Klub Inteligencji Katolickiej wraz z Zarządem Rejonowym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Grudziądzu i Urzędem Miejskim.

Tegoroczny Tydzień Kultury Chrzecijańskiej został zainaugurowany 13 maja i odbywał się pod hasłem {mosimage}„Przywracajcie nadzieję ubogim”. Tego dnia rozpoczął się V Plener plastyczny pod hasłem „Wizerunek Matki Boskiej Łaskawej-Opiekunki Grudziądza” Powitanie 68 uczestników pleneru nastąpiło na dziedzińcu parafii w. Mikołaja. Dzieci, młodzież oraz opiekunowie i rodzice zostali zapoznani z hasłem i celami pleneru a potem stanęli przed wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej przy którym ks. Marcin Staniszewski opowiedział uczestnikom historię obrazu. Pieczę merytoryczną sprawowały Gabriela Murach-Pyszora i Klara Stolp. Wystawa poplenerowa, wręczenie dyplomów i podziękowań odbyła się 16 maja w gmachu Muzeum w obecnoci Dyrektora Ryszarda Boguwolskiego, Wiceprezydenta Grudziądza Sławomira Szymańskiego, Prezesa KIK Wojciecha Cetkowskiego i Prezesa SRK Marka Czepka.

Natomiast w dniu 15 maja 2006 r. odbył się już po raz kolejny w Gimnazjum Nr 6 – finał konkursów wiedzy religijnej. Konkurs biblijny pt. „Ewangeliczne cuda Jezusa” adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, natomiast konkurs literacki pt. „Ojciec więty Jan Paweł II – Nauczyciel wiary” skierowany był do młodzieży gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs zorganizowany był przez doradcę nauczania religii p. mgr Aleksandrę Mikołajek. Patronat nad konkursem objął Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego – Orodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Inspiracją konkursu literackiego była I rocznica mierci umiłowanego Ojca więtego Jana Pawła II. Chcielimy w ten sposób wyrazić Bogu swoją wdzięcznoć za dar Papieża Polaka. Konkurs wiedzy biblijnej miał zainteresować dzieci słowem Bożym, by potrafiły każdego dnia sięgać w domu po Pismo więte, czytać je i w oparciu o nie kształtować swoje życie.

W obydwu konkursach wzięło udział około 50 osób z Grudziądza oraz z rejonu. Najlepszymi okazali się:

 • w kategorii szkół podstawowych
  I miejsce: Karol Zaborowski z SP 20 i Paulina Obarska z SP 2 w Grudziądzu
  II miejsce: Aneta Poczwardowska z SP 21 i Krystian Osenka z SP Linowo
  III miejsce: Katarzyna Witek z SP 3 i Dominika Falkowska z SP 20

 • w kategorii gimnazjum:
  I miejsce: Katarzyna Kołodziejczyk z Gim 4 i Justyna Nowacka z Gim 6
  II miejsce: Joanna Cholewa-Sokołowska z Gim 4 i Sandra Majorke z Gim 6
  III miejsce: Anna Lisiak z ZSO Nr 5 i Justyna Rynduch z Gimnazjum w Radzyniu Chełm.

 • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
  I miejsce: Katarzyna Wiklińska z Zespołu Szkół Rolniczych

Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni. Laureaci konkursu otrzymali z rąk prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Grudziądzu – p. Marka Czepka dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnienia otrzymali również katecheci i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Dziękujemy wszystkim katechetom i nauczycielom, którzy przygotowali dzieci i młodzież do udziału w konkursach: p. Bożenie Ziętarskiej, p. Grażynie Wójtowicz, p. Hannie Włodarczyk, p. Kindze Kozłowskiej, p.Annie Wołkiewicz, p.Annie Skowrońskiej, p. Krystynie Bogun, p. Halinie Jabłońskiej, p.Magdalenie Wojanowskiej, p. zabelli Cackowskiej, p. Wioletcie Wardowskiej, p. Krystynie Michalskiej, p. Annie Wołkiewicz, p. Elżbiecie Kowalskiej, p .Ewie Szulc, p. Marii Góralskiej, p. Annie Krajewskiej, p. Halinie Wolano-Nojman, p. Zbiegniewowi Buchalskiemu, ks. Wojciechowi Dembkowi oraz p. Monice Cichosz.

W wekeend 19 i 20 maja w sali sesyjnej ratusza odbyło się forum organizacji pozarządowych z udziałem bydgoskiego eurodeputowanego Tadeusza Zwiewki oraz władz miasta prezydenta Andrzeja Winiewskiego i wiceprezydenta Sławomira Szymańskiego na temat polityki społecznej parlamentu europejskiego . Dzień póniej, w sobotę o godz. 9.00 rozpoczął się XI Kongres Wspólnot Katolickich Rejonu Grudziądzkiego. Referaty wygłoszone przez dr Beatę Bilicką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego sekretarza Caritas Polska, posła RP Tadeusza Cymańskiego i dyrektora grudziądzkiego MOPR Włodzimierza Zielińskiego dotyczyły m.in. niesienia pomocy potrzebującym na przykładzie działalnoci charytatywnej, inicjatyw parlamentarnych i rządowych skierowanych na niwelowanie ubóstwa i wyrównywanie szans oraz działań organizowanych przez grudziądzki samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wród zaproszonych goci była wicewojewoda kujawko-pomorski Marzenna Drab, prezydent i wiceprezydent Grudziądza.

Również w sobotę w Kociele Młodzieżowym został otwarty przegląd pieni maryjnej „Mariosong”. W przeglądzie wzięło udział dwanacie zespołów, z czego wyróżniono pięć z nich. Wród nagrodzonych znaleli się: Schola Cantate DEO za wierczynki koło Torunia, Chór „BONI CANTORES”, zespół „Płomienie” z Jastarni, Schola „Tęcza” z Bydgoszczy oraz chór „TIBI MARIA” z Parafii Niepokalanego Serca Najwiętszej Marii Panny w Grudziądzu.

Obchody Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej zakończyły się na dziedzińcu Bursy Szkolnej Caritas, gdzie w ramach czwartego już, Wiosennego Festynu Charytatywnego „Podaj dłoń” wystąpiły grudziądzkie zespoły młodzieżowe. - Głównym celem festynu było otwarcie się na rodowisko lokalne. Pomimo, że pogoda była zmienna, to i tak liczba uczestników nie była mniejsza niż w roku ubiegłym. Zebrane w tym roku w czasie trwania festynu pieniądze, w kwocie 1550 złotych będą przeznaczone na wyjazd mieszkańców Bursy Caritas do Warszawy, w związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą mierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego- mówi dyrektor Bursy Szkolnej Caritas ks. Dariusz Kunicki Szczególnie wiele atrakcji czekało podczas festynu na dzieci, dla których przygotowano wiele niespodzianek, m.in. konkursy i loterie fantowe z nagrodami. Nie zabrakło także grudziądzkiej straży miejskiej i policji, której radiowozy cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem najmłodszych.

 {mosimage}

{mosimage}odwiedzin od 27.06.2000