POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

KIK Grudziądz: 25 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu

W roku Jubileuszu 25. lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu Dyrektor Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi Ryszard Boguwolski, Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej Wojciech Cetkowski oraz Maria i Marian Sołobodowscy zaprosili na koncert muzyki i poezji poświęcony Patronowi Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba z oakzji 10. lecia jej ustanowienia.

W koncercie wystąpił Zespół Kameralny ?MULTICAMERATA? z Torunia pod Dyrekcją Henryka Gizy ? Dyrektora Festiwalu Muzyki i sztuki Krajów Bałtyckich ?PROBALTICA?. Wiersze ks. Janusza Pasierba zaprezentowali: Karola Skowrońska ? członek Kapituły Nagrody im. ks. prof. J. Pasierba oraz Zbigniew Kulwicki z grudziądzkiego Centrum Kultury Teatr .

Koncerty "MULTICAMERATY" cieszą się od wielu lat dużym zainteresowniem i aplauzem publiczności. Członkowie zespołu są uczestnikami wielu polskiech i międzynarodowych koncertów, a także są laureatami konkursów muzycznych.

KIK Grudziądz: Relacja z pielgrzymki

Pielgrzymka grudziądzkiego KIK-u

W pierwszych dniach wrzenia (4.IX. - 9.IX.) pielgrzymi pod przewodnictwem honorowego prezesa grudziądzkiego KIK-u p. Zofii Sołtys udali się przez Warszawę i sanktuaria wschodniej Polski do Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie.

{mosimage} Pierwszą Mszę w. w czasie pielgrzymki odprawił przewodnik duchowy ks. Zbigniew Wawrzyniak - marianin (proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najwiętszej Maryi Panny w Grudziądzu) w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Stegnach. Po Mszy w. miłą niespodzianką była agapa przygotowana przez znanego wszystkim pielgrzymom kapłana Bogusława Bindę - marianina. Po przyjacielskim pełnym miłych wspomnień spotkaniu udalimy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie przez trzy godziny wirtualnie wędrowalimy wród powstańców po zniszczonej Warszawie. Przewodnik bardzo sugestywnie oprowadzał nas po barykadach, cmentarnych placach i ulicach powstańczej Warszawy. Bylimy w kanałach w namiocie ekshumacyjnym, czytalimy listy poszukiwanych osób. Słyszelimy huk bomb i przeraliwe tony nadlatujących samolotów.

Można powiedzieć, że duch powstania żyje, wzrusza zwiedzających i jest przekazywany młodszym pokoleniom.

Po południu bylimy w Sulejówku i złożylimy wizytę w dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym etapem był Pratulin, Kostomłoty i sanktuarium Miłosierdzia Matki Jednoci w Kodniu. Historia tych sanktuariów przepełniona jest męczeńską krwią Polaków. Tam bolenie cierały się różne kultury i religie, ale wiara katolicka mocą Unii Brzeskiej została obroniona. Życie swoje w obronie wiary i jednoci Kocioła oddali błogosławieni męczennicy z Pratulina beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w 1996 r. w Rzymie. O historii i dramatach tych parafii opowiadali nam kapłani gospodarze tych wiątyń.

Następny etap pielgrzymki prowadził przez w. Górę Grabarkę. Białowieżę do Sejn. Zwiedzilimy prawosławną niewielką cerkiew, wyjątkowo czczoną przez wyznawców prawosławia. Jej historię opowiedziała nam mniszka (zakonnica) tamtego wyznania. W Białowieży zwiedzilimy rezerwat puszczy z jej mieszkańcami - żubry, wilki, koniki, dziki, sarny, jelenie, lisy.

W Sejnach przywitali nas gospodarze hotelu z obiadokolacją i muzyką polsko - litewską.

Ostatnim etapem naszej pielgrzymi było Wilno, Troki i Mariampola w Wilnie Msza w. zapisała się wyjątkowo w naszych sercach, gdyż przytuliła nas Matka Boża Miłosierdzia w Ostrej Bramie w dniu, gdy przypadało więto Narodzenia Najwiętszej Maryi Panny.

Droga pątnicza zaprowadziła nas do niewielkiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie obecnie jest oryginał obrazu Chrystusa Miłosiernego. Stamtąd udalimy się do kocioła z napisem "Jezu ufam Tobie" o godz. 15.00 modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia.

W Wilnie zwiedzilimy piękne architektoniczne gotyckie i barokowe wiątynie. Z góry Trzech Krzyży oglądalimy panoramę Wilna bogatą w wieże kociołów i kopuły cerkiew oraz czerwone dachy starego Wilna. Nad miastem góruje nowoczesna wieża TV z obrotową kawiarnią, za na horyzoncie rozlegają się wieżowce nowych dzielnic.

Zapalilimy znicz na Rossie na grobie, gdzie widnieje napis bliski każdemu Polakowi "Matka i Serce Syna". Przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego i wród krzyży żołnierzy polskich z 1919 r. i 1939 r. modlilimy się w milczeniu. Każdy z nas zauważył, że ta stara nekropolia ujawnia bogactwo polskiej kultury na Litwie.

W Trokach swoją imponującą sylwetą urzekł nas XIV - wieczny zamek na jeziorze Galve. ródła podają, że jest jedyną w Europie gotycką twierdzą na wodzie.

W ostatnim dniu naszego pielgrzymowania złożylimy pokłon dziękczynny Matce Bożej w Ostrej Bramie i udalimy się do Mariampola, gdzie nasz kapłan ks. Zbigniew Wawrzyniak - marianin odprawił Mszę w. przy ołtarzu z relikwiami błogosławionego ks. Jerzego Matulewicza odnowiciela zakonu Księży Marianów. Tu dziękowalimy Panu Bogu za szczęliwe pielgrzymowanie, za każde spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w czasie pielgrzymki, za ubogacenie duchowe, za radoć w sercu, która pomimo pochmurnych dni towarzyszyła zawsze wszystkim pielgrzymom.

Spotkanie popielgrzymkowe obfitowało w bezcenne, pogodne i radosne wspomnienia. Pielgrzymi wyrazili chęci dalszego poszukiwania ladów Matki Bożej i Jej Syna w Polsce i w Europie.

Grudziądz, dn. 20.09.2006 r.

Opracowała Helena Rykarzewska

Czytaj więcej...odwiedzin od 27.06.2000