POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Kraków

KIK Kraków: Dzień Papieski

15.10. (niedziela), 18.30

w ramach obchodów
Dnia Papieskiego

Msza św i koncert
Chóru Organum
w Bazylice Mariackiejodwiedzin od 27.06.2000