POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Toruń

KIK Toruń: Spotkania ekumeniczne

?Jesteśmy fragmentem Wszechświata...?
Ekumeniczne spotkania w toruńskim KIK- u

Od 1992 r. w czasie trwania tygodnia modlitw o jedność chrześcijan odbywają się w toruńskim Klubie Inteligencji Katolickiej spotkania ekumeniczne. Biorą w nich udział przedstawiciele parafii ewangelicko-augsburskiej z ks. Jerzym Molinem, parafii prawosławnej z ks. Mikołajem Hajduczenią, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz członkowie KIK- u z kapelanem.

Uczestnicy spotkania wspólnie modlą się, śpiewają kolędy. Miły akcent stanowią kolędy w innych językach wykonywane przez Marię, Michała i Łukasza Hajduczeniów, obecnie już studentów z Poznania, Bydgoszczy i Warszawy, którzy od paru lat tworzą zespół ?Triodion?. Gośćmi Klubu bywały też dzieci i młodzież śpiewające kolędy, przedstawiające widowiska jasełkowe. Kilka razy była to grupa ?Studio Poetyckie? z Młodzieżowego Domu Kultury, kierowana przez Panią Lucynę Sowińską.

Tegoroczne spotkanie odbyło się dnia 23 stycznia 2007 r. w Centrum Dialogu Społecznego. Dawne i nowe kolędy śpiewała schola katedralna ?Portamus Gaudium? pod kierownictwem Agnieszki Brzezińskiej przy akompaniamencie Jacka Kubickiego.

Otwierając spotkanie prezes Klubu Cecylia Iwaniszewska odniosła się do hasła tegorocznego tygodnia: ?Nawet głuchym przywraca wzrok i niemym mowę? /Mk 7,37/, przypominając osobę głucho-ciemnej pisarki amerykańskiej Helen Adams Keller (1880-1968).

Mimo tak znacznego kalectwa (uszkodzenia wzroku, słuchu i częściowo mowy), Helen potrafiła działać na rzecz innych potrzebujących, pisała książki i utwory poetyckie. Fragment z jej wiersza ?Pieśń kamiennego muru? (tłum. Wandy Szuman) zdaje się tak dobrze oddawać ducha modlitw o zjednoczenie chrześcijan:

?Jesteśmy fragmentem Wszechświata,
Okruszynami skał, na których Bóg
Założył fundamenty Ziemi?.

Cecylia Iwaniszewska

zasłuchani w śpiew kolęd schola wspólna modlitwa Ojcze Nasz spotkanie przy herbacie

 

Zdjęcia: Teresa Matysiakodwiedzin od 27.06.2000