POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Chrzanów

KIK Chrzanów: Kręgi biblijne (4) z ks. Romanem Sławeńskim. Łk. 2,1-40. (22.02.2006)

Krąg 4. 22 lutego 2006r.

Ks. Roman Sławeński: Dzisiaj przypada więto Katedry w. Piotra. Ludzie pytają nieraz, dlaczego obchodzimy to więto. Nie chodzi tu o budynek bazyliki w. Piotra na Watykanie lecz o krzesło - katedrę Biskupa Rzymu, symbol nauczania. W bazylice za konfesją w. Piotra znajduje się rzeba krzesła w. Piotra będąca alegorią słów Chrystusa "utwierdzaj swoich braci w wierze".odwiedzin od 27.06.2000