POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

KIK Warszawa: Fundusz stypendialny KIK

Fundusz Stypendialny KIK istnieje od 2002 roku. rodki Funduszu są gromadzone cały rok, a szczególnie przy okazji Wielopokoleniowych Bali Charytatywnych (na jesieni), Pikników (na wiosnę) oraz innych zbiórek. Każdy Darczyńca (firma, osoba prywatna) przekazujący pieniądze na Fundusz Stypendialny KIK jest Fundatorem stypendiów KIK.

Zasady funkcjonowania Funduszu reguluje specjalny regulamin oraz corocznie zatwierdzany przez Zarząd Klubu Program Stypendialny. Głównym celem programu jest wspieranie ludzi aktywnych, którzy nie są w stanie pokryć wszystkich niezbędnych wydatków związanych ze swoim kształceniem czy rozwojem. Klub przyznaje stypendia naukowe (finansujące różnego rodzaju projekty) oraz socjalne. Dzięki stypendiom KIK młodzi ludzie mają szansę dotrzeć do trudno dostępnych materiałów potrzebnych do prac magisterskich czy doktoranckich, a także uzyskują szerokie możliwoci rozwoju osobistego. Nasze stypendia przyznawane są nie tylko członkom KIK-u warszawskiego, ale również kandydatom zgłaszanym przez inne Kluby zrzeszone w Porozumieniu Klubów oraz wszystkim innym, którzy spełnią wymagane kryteria.

Do dnia dzisiejszego Klub udzielił około 135 stypendiów socjalnych i naukowych w wysokoci od 1000 do 5000 zł na łączną kwotę prawie 250 tys. zł.

Zapraszamy do dalszego wspierania tej inicjatywy i korzystania ze stypendiów Klubu.

Krzysztof SawickiOto nasz nr konta: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700 BISE, III Oddział w Warszawie

Tytuł wpłaty: „Darowizna na Fundusz Stypendialny KIK”

KIK Warszawa: URODZINOWY WIELOPOKOLENIOWY BAL CHARYTATYWNY 18.11.2006

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na Urodzinowy Wielopokoleniowy Bal Charytatywny KIK, który odbędzie się 18 listopada, w salach NOT-u, przy ul Czackiego 3/5. 

Bale są klubową tradycją, jednak ten będzie szczególny, bo URODZINOWY!!!Rozpoczynamy emocjonującą niespodzianką, którą już szykują Izabella Bnińska i Kamila Dembińska! 

Przypominamy, że każdy Goć Balu będzie fundatorem kolejnych stypendiów Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 2002 roku Klub przyznał już 135 stypendiów socjalnych i naukowych na kwotę prawie 250 tys. zł.  

Zaproszenia na Bal będą dostępne w Klubie od początku listopada. Będzie można także nabyć specjalne Złote Zaproszenia dla tych, którzy pragną dodatkowo wspomóc Fundusz Stypendialny. Iloć zaproszeń jest ograniczona! 

Do zobaczenia na Balu 

Komisja Balowa
Izabella Bnińska, Jan Kęcik
Jakub Kiersnowski, Krzysztof Sawicki
 

KIK Warszawa: Sesja "Pół wieku KIK-u" 28.10.2006

http://www.kik.waw.pl/wydarzenia/wydarzenia/pazdziernik-2006/201epo142-wieku-kik-u201dodwiedzin od 27.06.2000