POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz

KIK Warszawa: Obchody Narodowego więta Niepodległoci, 11.11.2007

Tak jak w ubiegłych latach w tym roku również wspólnie jako społecznoć klubowa będziemy obchodzić więto Niepodległoci

Wszystkich, którzy chcieliby tego dnia (niedziela)  uczestniczyć w  obchodach 89 rocznicy odzyskania Niepodległoci, zapraszamy o godzinie 10.45 pod pomnik Mikołaja Kopernika, skąd uroczycie wyruszymy na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas tej uroczystoci delegacja naszego Klubu złoży biało czerwony wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Zapraszamy

Piotr M. A. Cywiński i Marek Kielanowski

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A
00-227 Warszawa

KIK Warszawa: Jak wpłacić 1% podatku na OPP

Szanowni Państwo!

Klub jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000034785 i na podstawie Ustawy o działalnoci pożytku publicznego i o wolontariacie ma prawo czerpać dochody z 1% odpisów podatkowych.

Możemy zatem jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazać kwotę stanowiącą 1% swojego podatku na rzecz Klubu.

Uwaga! Nie mogą tego zrobić osoby prowadzące działalnoć gospodarczą i korzystające z opodatkowania 19-procentową stawką liniową oraz osoby czerpiące zyski z inwestowania na giełdzie (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jak przekazać Klubowi 1% od swojego podatku dochodowego?

 1. Należy wypełnić odpowiedni formularz PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28) i ustalić wysokoć należnego podatku.

 2. Następnie trzeba obliczyć, ile wynosi 1% należnego podatku i wpisać tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT:
  • - dla PIT-36 jest to pozycja nr 179 
  • - dla PIT-37 jest to pozycja nr 111
   - dla PIT-28 jest to rubryka nr 103.

   Uwaga:
   Nie należy składać zeznania przed dokonaniem wpłaty!

 3. Kolejny krok to wypełnienie załączonego do tego listu druku zlecenia wpłaty/przelewu. Proszę o uzupełnienie go o następujące dane:
  • - imię i nazwisko wpłacającego;
  • - adres wpłacającego;
  • - kwotę dokonanej wpłaty (czyli kwotę w wysokoci 1% należnego podatku lub dowolną inną – trzeba jednak pamiętać, że podatek może być jednak pomniejszony tylko o 1%).

 4. Wpłaty można dokonać w banku lub na poczcie na konto Klubu do dnia złożenia zeznania podatkowego, nie póniej niż do 30 kwietnia 2007 r.
Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować przez 5 lat do ewentualnego wglądu urzędu skarbowego.

Tym sporód nas, którzy będą mieli nadpłatę podatku, urząd skarbowy w ciągu 3 miesięcy zwróci przekazaną Klubowi kwotę..

Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Obona 7/55; 00-332 Warszawa

nr konta: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700

BISE SA III Oddział w W-wie

Kwoty wpłacane na konto Klubu z tego tytułu będą przekazywane na nasz Fundusz Stypendialny. Proszę wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć inny cel (np. chcieliby przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej nowej siedziby lub na rzecz której z sekcji), o zgłaszanie tej informacji do księgowoci Klubu do pani Magdy Marzec (48-22) 826 85 81, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , fax (48-22) 827 29 04.

Krzysztof Sawicki

KIK Warszawa: "Religijna mapa Europy. Europa po wstąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE"

KIK Warszawa 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 18 stycznia 2007 (czwartek) o godzinnie 18.30 w Klubie na ul. Obonej 7/55 .

  „Religijna mapa Europy.
Europa po wstąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE”

W prelekcji wezmą udział  były ambasador RP w Rumunii  Bogumił Luft,
dziennikarz „ Tygodnika Powszechnego” Marek Zając oraz  redaktor KAI , Bułgarka
Alina Petrowa - Wasilewicz.odwiedzin od 27.06.2000