POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

XXXIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Relacja z XXXIII Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę
oraz ze spotkania Prezesów (01.06.2013 r.)

Pielgrzymka.

Już po raz 33. przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani zebrali się członkowie z ponad 20 Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski na tradycyjnej Pielgrzymce, by dziękować Bogu za kolejny rok pracy i prosić Go o umocnienie na dalsze lata działalności.

 

Program Pielgrzymki obejmował:

 • Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowaną przez Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego i kapelanów Klubów;
 • Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
  • ?Chrześcijaństwo nie jest religią! Jest wiarą!? - O. dr Stanisław Łucarz SJ, kapelan KIK-u w Krakowie,
  • ?Kilka uwag o reformie liturgicznej dokonanej przez Sobór Watykański II? ? Paweł Broszkowski, wiceprezes KIK-u w Warszawie.
 • Modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, a po niej modlitwę i złożenie kwiatów pod pomnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Mszę św. z bp. Bronisławem Dembowskim koncelebrowali kapelani z kilku KIK-ów. W homilii bp Dembowski mówił o tym, gdzie należy szukać mądrości ? członkowie KIK?u mają jej szukać w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. ?Trzeba, abyśmy Boga prosili, jak Syracydes, o mądrość?. Odnosząc się do Roku Wiary biskup zaapelował do członków KIK-u o wierność w naśladowaniu Chrystusa. ? Wiara podpowiada nam, byśmy patrzyli na życie Jezusa i byli stale nim zadziwieni - podkreślił bp Dembowski. Sięgając do początków KIK-u warszawskiego w 1956 r. biskup senior z Włocławka podkreślił, że ?od samego początku była to posługa myślenia.?

Po Mszy św. w kaplicy różańcowej odbyły się wykłady. O. dr Stanisław Łucarz SJ, kapelan krakowskiego KIK-u mówił nt. ?Chrześcijaństwo nie jest religią! Jest wiarą!?. Natomiast Paweł Broszkowski, wiceprezes warszawskiego KIK-u podjął refleksję nt. ?Kilka uwag o reformie liturgicznej dokonanej przez Sobór Watykański II.?

O. dr Stanisław Łucarz SJ wskazał na św. Justyna jako na ?pierwszego intelektualistę chrześcijańskiego.? - Dzisiaj, tak jak św. Justyn, też świadcząc, musimy bronić chrześcijaństwa i katolicyzmu ? mówił. Prelegent nawiązując do myśli teologa protestanckiego, Karla Bartha, nieco prowokująco postawił tezę, że ?chrześcijaństwo nie jest religią, ale jest wiarą.? ? Trzeba zwrócić uwagę na religijność naturalną. Człowiek jest z natury religijny. Religijność zrodziła się z potrzeby bezpieczeństwa, pragnienia oswojenia mocy, aby były przyjazne człowiekowi ? mówił o. Łucarz. ?My jednak jesteśmy zaproszeni do relacji z Bogiem takiej, jaka zachodzi w Trójcy Świętej. To jest najgłębsza istota chrześcijaństwa? - kontynuował o. Łucarz. Prelegent odnosząc się do pojęcia wiary przypomniał, że ?jest ona łaską.? - Samo słowo wiara oznacza fundament, coś co trwa w prawdzie. Wierząc odnosimy się do czegoś, co trwa. Odnosimy się do prawdy zawsze trwającej ? mówił prelegent. - ?Wiara rodzi się z kerygmatu, z głoszenia zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią?. Kapelan krakowskiego KIK-u wskazał również na Maryję, która ?jest Matką w wierze i ma piękno wiary.?

Natomiast Paweł Broszkowski, wiceprezes warszawskiego KIK-u podejmując tematykę reformy liturgicznej na Soborze Watykańskim II przypomniał, że ?liturgia jest oddaniem czci Bogu i budowaniem wspólnoty wiary.?- Reforma liturgii przyniosła odnowienie życia chrześcijańskiego - mówił Broszkowski. ?Sobór Watykański II wskazał przez reformę liturgiczną jak bardzo ważna jest świadomość uczestnictwa we wspólnocie Kościoła ? ? kontynuował wiceprezes warszawskiego KIK-u.

Po wykładach Klubowi pielgrzymi zgromadzili się przy pomniku Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Przedstawiciele KIK-ów zmówili modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i złożyli - u stóp pomnika - wiązankę kwiatów.

Kolejnym ważnym etapem Pielgrzymki była Droga Krzyżowa po Wałach Jasnogórskich. Głębokie rozważania z wiodącym motywem potrzeby zdobywania i pogłębiania mądrości przygotowali członkowie KIK-u z Płocka. Oni też poprowadzili zgromadzonych wokół kompleksu klasztornego podczas Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej wziął udział bp Bronisław Dembowski

Pielgrzymkę zakończono tradycyjnie przy pomniku Błogosławionego Jana Pawła II. Tu właśnie odmówiono modlitwę o kanonizację i złożono kwiaty. Biskup Bronisław Dembowski udzielił pielgrzymom z KIK-ów apostolskiego błogosławieństwa.

Spotkanie prezesów

Po krótkiej przerwie prezesi (bądź inni przedstawiciele) KIK-ów zebrali się w redakcji tygodnika "Niedziela", gdzie rozpoczęło się zapowiadane wcześniej spotkanie. Program spotkania, które prowadził Antoni Winiarski, współprzewodniczący Rady Porozumienia, był następujący:

 1. Dzień Papieski 2013.
 2. Konferencja n.t. tożsamości, tradycji i współczesności Klubów Inteligencji Katolickiej - Warszawa 23-24.11.2013.
 3. Inicjatywa "Jeden z nas".
 4. Dyskusja nad formułą dalszego funkcjonowania Klubów Inteligencji Katolickiej.
 5. Sprawy różne i komunikaty.

Informację o Dniu Papieskim 2013 przedstawił Stanisław Latek. Mimo, że Kluby tradycyjnie od wielu lat angażują się w rozmaite działania związane z obchodami Dnia Papieskiego, to tegoroczne obchody organizowane (13 października) pod hasłem Jan Paweł II - Papież Dialogu powinny być szczególnie uroczyste i powszechne. Panuje przekonanie, że w tym roku Jan Paweł II zostanie kanonizowany, co może mieć wpływ na kształt i przebieg Dnia Papieskiego. Niektóre środowiska już planują wyjazd na uroczystości kanonizacyjne. Warto przypomnieć społecznościom klubowym ważniejsze elementy nauczania Jana Pawła II o istocie i potrzebie dialogu, a w szczególności te zawarte w Jego adhortacji apostolskiej ?Reconciliatio et paenitentia?, przemówieniach wygłoszonych w Częstochowie w roku 1991 roku oraz w Asyżu w 1986 roku. Sekretarz Rady i członek Ogólnopolskiego Komitetu Dnia Papieskiego apelował też o włączanie się Klubów w zbiórkę publiczną organizowaną w okresie obchodów Dnia Papieskiego. W tej sprawie S. Latek prześle Klubom odpowiednie materiały w odrębnej korespondencji.

Temat konferencji o tożsamości Klubów dyskutowany był już na poprzednich spotkaniach przedstawicieli KIK-ów w Częstochowie, w Lubaczowie i w Warszawie. Ustalono miejsce (Warszawa) i datę spotkania: 23-24 listopada 2013 roku. Sekretarz Porozumienia i członek Zarządu KIK-u w Warszawie przytoczył treść maila wystosowanego do niego kilka dni temu przez p. Prezes warszawskiego Klubu. Pani Prezes napisała: "....Jestem przekonana, że rozmowa na temat tożsamości jest bardzo nam potrzebna. Jeżeli będziemy mieli już sformułowany nasz "etos" to wtedy warto - a nawet myślę że jest to naszym obowiązkiem- rozmawiać na ten temat z pozostałymi Klubami, gdyż myślę, że jasne sformułowanie pomaga w zrozumienia celu i w ocenieniu poszczególnych działań pod kątem ich celowości. (...) Zacznijmy więc od naszego etosu i naszego celu. Trzeba naciskać na Sekretarza Klubu by przesłał nam dawny tekst ("Misja i etos KIK-u") do dalszej pracy...". S. Latek przypomniał też wcześniejsze stanowisko Prezydium Zarządu Klubu warszawskiego postulujące "...aby do jesiennego spotkania wszystkie uczestniczące w spotkaniu Kluby opracowały przynajmniej robocze wersje swoich dokumentów. Dzięki temu będziemy pewni, że Kluby będą przygotowane do dyskusji oraz - co niezwykle istotne - będzie im o wiele łatwiej przyjąć coś własnego niż w pewien sposób "narzuconą" przez nasz Klub treść tych dokumentów".

W dyskusji, w której uczestniczyli niemal wszyscy przedstawiciele Klubów poruszono bardzo wiele tematów, dotyczących zarówno tematyki jak i formy jesiennej konferencji. Oto wybrane przez niżej podpisanego tematy i propozycje do dyskusji na listopadowym spotkaniu:

 • zebranie i omówienie dokumentów (podobnych do warszawskiej propozycji "Misja i etos KIK-u"); KIK w Lubaczowie już przygotował swoją Deklarację Ideową. Zaproponowano, aby wszystkie Kluby przygotowały i przesłały do sekretarza Porozumienia podobne dokumenty. Ostateczny termin: 30 września.
 • przypomnienie historii, tradycji i założeń programowych najstarszych Klubów oraz rys historyczny ruchu klubowego do chwili obecnej;
 • powody osłabienia, lub wręcz zanikania działalności niektórych Klubów oraz porównanie i analiza tego zjawiska występującego(?) w innych ruchach i stowarzyszeniach katolickich;
 • przykłady konstruktywnych/pozytywnych działań umożliwiających stabilizację działalności klubowej;
 • współpraca KIK-ów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami (organizacje harcerskie, studenckie, samorządy);
 • KIK-i jako baza, miejsce i forum działalności dla innych podmiotów i inicjatyw;
 • KIK-i wobec podziałów w polskim Kościele i społeczeństwie;
 • jak promować KIK-i i ich działalność;
 • aktualność przemówienia Jana Pawła II do KIK-ów.

Zebrani zgłosili postulat, aby współprzewodniczący i sekretarz Rady jeszcze przed sezonem wakacyjnym zaproponowali tematy i autorów wystąpień na konferencji. Wystąpienia mają być krótkie i powinny być wprowadzeniem do dyskusji.

Zgłoszono też propozycje harmonogramu przebiegu konferencji. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. u św. Marcina w sobotę 23. listopada o godz. 10-ej, a zakończy w niedzielę (24.11.2013) około godz. 13.00.

Pozostają do załatwienia liczne sprawy o charakterze logistycznym: noclegi, posiłki, wieczorny koncert w sobotę 23. listopada, "werbunek" prelegentów. Zebrani na spotkaniu w Częstochowie przedstawiciele 20 Klubów ponawiają swą prośbę do władz KIK-u warszawskiego o wyznaczenie w trybie pilnym (przed końcem czerwca br.) osoby, która będzie czuwała nad przygotowaniem i organizacją spotkania.

Inicjatywę "Jeden z nas" scharakteryzował Antoni Winiarski. Inicjatywa ?Jeden z Nas? to największa akcja pro-life na naszym kontynencie i pierwsze wspólne działanie wszystkich organizacji broniących życia z całej Europy. Jest jedną z pierwszych zarejestrowanych Europejskich Inicjatyw Obywatelskich ? instytucji tzw. ?demokracji uczestniczącej? dla obywateli UE przewidzianej w traktacie lizbońskim. Celem akcji jest zablokowanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. By to zrobić, potrzeba zebrać milion głosów. ?Jeden z nas? wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w krajach UE. Powołuje się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Brüstle kontra Greenpeace z 2011r. ETS orzekł wtedy, że życie człowieka zaczyna się od chwili zapłodnienia. Embrion ludzki wymaga szacunku i ma swoją godność. To wyklucza ?możliwość opatentowania jakiejkolwiek procedury, która zakłada jego niszczenie lub tego wymaga?. Inicjatywa ?Jeden z Nas? chce więc by zapewnić spójność prawa europejskiego w sprawach dotyczących życia. Aby zapoznać się szczegółowiej z tą akcją i ewentualnie złożyć swój podpis należy wejść na odpowiednią stronę internetową, W wyszukiwarce wystarczy wpisać słowa "Jeden z nas". Podpisy będą zbierane do końca października. Do 1-go czerwca zebrano już blisko pół miliona podpisów.

Krótko omawiana była sprawa dalszego funkcjonowania Porozumienia. Ostatecznie zebrani potwierdzili wolę pozostawienia Porozumienia w dotychczasowej formule, ale bez formalnego powoływania Rady Porozumienia. Grupa kierująca, czyli trzej współprzewodniczący i sekretarz Porozumienia będzie wybierana przez przedstawicieli wszystkich obecnych na spotkaniu Klubów. Kolejne wybory odbędą się podczas spotkania prezesów po Pielgrzymce KIK-ów na Jasną Górę w roku przyszłym. Prezesi powinni się spotykać minimum 2 razy w roku.

W punkcie: "sprawy różne i komunikaty" poruszona została sprawa terminu Klubowej Pielgrzymki. W tym roku na Jasnej Górze było wyjątkowo tłoczno. Odbywała się bowiem po raz pierwszy liczna Pielgrzymka Żywego Różańca. Mimo licznych niedogodności podczas tegorocznej Pielgrzymki zebrani przedstawiciele Klubów większością głosów pozostawili dotychczasowy termin Pielgrzymki KIK-ów.

Przedstawiono kilka istotnych informacji. Poinformowano zebranych o przyszłorocznym Kongresie ORRK, o mianowaniu bp. Józefa Kupnego arcybiskupem, metropolitą wrocławskim, o spotkaniach Pax Christi w Polsce, zorganizowanych przy współudziale KIK-u warszawskiego, o zbliżającym się Jubileuszu Klubu wrocławskiego, o samorozwiązaniu się KIK-u w Sosnowcu.

Sprawozdanie sporządził S.Latek

Zdjęcia Wojciech Sala

Szanowni Państwo,
W sprawozdaniu ze spotkania Prezesów KIK-ów w Częstochowie, które przesłałem kilka dni temu pominięte zostało ważne ustalenie.
Otóż na wniosek p.Antoniego Winiarskiego przyjęto ustalenie, że Kluby zgłoszą propozycje tematów (i ewentualnie wykładowców), które - ich zdaniem - powinny być omawiane podczas listopadowej konferencji Klubów w Warszawie. Propozycje powinny być przesłane do niżej podpisanego przed 30 czerwca.
Bardzo proszę wszystkich Państwa o współpracę przy tworzeniu programu naszego jesiennego spotkania.
Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Latek, sekretarz Porozumieniaodwiedzin od 27.06.2000