POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

RODZINA FUNDAMENTEM KOŚCIOŁA

"RODZINA FUNDAMENTEM KOŚCIOŁA"
XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa dra Mariana Rojka
Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
14 – 21 października 2012 r.

14 października 2012 r. – niedziela DZIEŃ PAPIESKI – Jan Paweł II – Papież Rodziny

 

godz.1100 Msza św. z homilią, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dr Mariana Rojka – Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inaugurująca XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie i XII Dzień Papieski, a także dziękczynna za 25-lat działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, z udziałem chóru „CANZONE” Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.
godz.1530 Uroczysty Koncert w konkatedrze lubaczowskiej pt. „POKOLENIA”, z okazji Jubileuszu 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej – Pierwszej Damy, wykonany przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, pod dyr. Tadeusza Wicherka, przy udziale naszych dzieci i ich rówieśników z Teatru Małych Form Grażyny Bielec. (plakat).(konkatedra)
godz.2000 Apel papieski na stadionie, przy Krzyżu i obelisku upamiętniającym pobyt Błogosławionego Jana Pawła II w Lubaczowie, 2-3.06.1991 r. Rozważania oparte o nauczanie Błogosławionego Jana Pawła II – czytają członkowie rodzin. Złożenie pod obeliskiem wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, Klubów Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.
godz.2045 Przemarsz drogą papieską do konkatedry, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Lubaczowa. Apel Jasnogórski w Sanktuarium przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Przemarsz pod pomnik Błogosławionego Jana Pawła II, przy kościele. św. Karola Boromeusza. Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. O godz. 2137 chwila modlitewnej ciszy.

15 października 2012 r. – poniedziałek

godz.1700 „Oczekuję pytań...” monodram, scenariusz wg tekstów Leszka Kołakowskiego - w wykonaniu Piotra Czekalskiego – członka Teatru Małych Form w Lubaczowie, studenta PWST we Wrocławiu, w reż. Grażyny Bielec. (Miejski Dom Kultury)
godz.1800 Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

16 października 2012 r. – wtorek

godz.1800 Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz.1845 Wykład „Rodzina – sanktuarium miłości i życia”, Ks. prof. Marian Pokrywka –Katolicki Uniwersytet Lubelski. (aula konkatedry)

17 października 2012 r. – środa.

godz.1800 Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz.1900 „Po wieczerniku...”, spektakl wg tekstów Ernesta Brylla, scenariusz i reż. Grażyna Bielec, w wykonaniu Teatru Małych Form. (Miejski Dom Kultury)

18 października 2012 r. – czwartek

godz.1800 Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz.1900 Wykład „Świętość małżeństwa i rodziny", Ks. dr Sławomir Adamczyk Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej. (aula konkatedry)

19 października 2011 r. – piątek

godz.1800 Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze,
godz.1900 Wykład „Karta Dużej Rodziny jako mechanizm wsparcia rodzin wielodzietnych" Irena Bylicka – Sekretarz Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+ , członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. (aula konkatedry)

20 października 2012 r. – sobota Spotkanie Młodych Chrześcijan.

godz.930 Dekanalny turniej piłki nożnej młodzieży z KSM o puchar prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie. (Orlik lub hala sportowa)
godz.1800 Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz.1850 Spektakl pt. „Jan Paweł II – Papież Rodziny”, w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie, pod kierownictwem Alicji Antonik.
godz.1930 Gawęda o „Ks. Infułacie Wiktorze Haas Paneckim –współzałożycielu harcerstwa w Lubaczowie”. Gawędę poprowadzi Edward Olbromski – członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie. (aula konkatedry)

21 października 2012 r. – niedziela

godz.1600 Spktakl pt. „Czarny Jim”, w wykonaniu teatru dziecięco-młodzieżowego Pociecha z Oleszyc, w reż. Ks. Józefa Jana Dudka. (sala teatralna konkatedry)
godz.1800 Zakończenie XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Msza św. z homilią, koncelebrowana przez Ks. Prałata dra Adama Firosza– Kanclerza Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, wspólnie z Kapitułą Konkatedralną pw. Błogosławionego Jakuba Strzemię. (konkatedra)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie

Organizator:
Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie

Instytucje sponsorujące i współpracujące:
Dziekan Lubaczowski i Proboszcz Parafii Konkatedralnej
Proboszcz Parafii Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
Starosta Lubaczowski
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Wójt Gminy Lubaczów
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie

Patronat medialny:
Katolickie Radio Zamość.
Telewizja Lubaczów
Miesięcznik „TERAZ” wydawany przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

Afisz - Koncert w konkatedrze pt. „POKOLENIA”, z okazji Jubileuszu 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowieodwiedzin od 27.06.2000