POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

Zmarła Stanisława Grabska (13.11.2008)

Stanisława GrabskaW dniu 13 listopada 2008 roku odeszła do Pana  p. Stanisława Grabska współzałożycielka Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, doktor teologii, publicystka, wielka popularyzatorka Biblii. Miała 86 lat.

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA
2008-11-13, ostatnia aktualizacja 2008-11-13 11:21
Dziś w Warszawie zmarła Stanisława Grabska, współzałożycielka Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, doktor teologii, publicystka, wielka popularyzatorka Biblii. Miała 86 lat.

"Zmarła wielka dama polskiej teologii" - powiedział KAI redaktor naczelny miesięcznika ,,Więź" Zbigniew Nosowski.

Urodziła się 20 marca 1922 we Lwowie (jej ojciec był profesorem ekonomii społecznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, później przewodniczącym Rady Narodowej w Londynie).

Kształciła się w Szkole Sztuk Plastycznych we Lwowie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Została magistrem teologii KUL, zaś doktora z teologii obroniła w 1974 r. na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii.

W czasie wojny działała w tajnej Sodalicji Mariańskiej we Lwowie, była łączniczką AK. W 1945 przeprowadziła się do Warszawy, gdzie m.in. uzyskała dyplom na wydziale wzornictwa przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych.

Była współzałożycielką powstałego w 1956 r. warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej którego kilkakrotnie byłą wiceprezesem, a w latach 1989-1994 - prezesem. Należała do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, podczas obrad Okrągłego Stołu była wiceprzewodniczącą Komisji Stowarzyszeń.

Przez kilka lat prowadziła wykłady na temat idei i symboli biblijnych w kulturze europejskiej w podyplomowym Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W KIK przez kilkadziesiąt lat prowadziła spotkania biblijne, tzw. czytania Pisma Świętego. W całym kraju wygłaszała konferencje nt. etyki społecznej i teologii.

Opublikowała m.in. książki ,,Nadzieja, która jest wezwaniem" (1980), ,,Pacierz w Biblii zakorzeniony" (1983). W 2000 r. ukazała się książka ,,Ciekawość nieba, ciekawość ziemi. Ze Stanisławą Grabską rozmawia Irena Stopierzyńska. Wszystkie trzy pozycje opublikowała Biblioteka "Więzi".

Publikowała m.in. w ,,Więzi", ,,Znaku", ,,Tygodniku Powszechnym", ,,Gazecie Wyborczej" i luterańskiej ,,Jednocie".odwiedzin od 27.06.2000