POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

50 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu 20.11.2007

20 października w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia miejscowego KIK-u. O godzinie 09:30 w kościele Ojców Dominikanów Metropolita Poznański ks. abp. Stanisław Gądecki odprawił dziękczynną Mszę św. We mszy uczestniczyli członkowie Klubu-Jubilata i przedstawiciele ponad 20. KIK-ów z całej Polski. W swej homilii Ksiądz Arcybiskup wypowiedział wiele serdecznych słów, skierowanych do społeczności klubowej. Z wdzięcznością i uznaniem mówił o dorobku stowarzyszenia, podkreślając zwłaszcza zaangażowanie środowiska klubowego w życie Kościoła poznańskiego.

Po Mszy św. odbyło się uroczyste spotkanie w sali PAN przy ul. Wieniawskiego. Były przemówienia, gratulacje, wspomnienia. Występowali działacze Klubu, przedstawiciele władz miasta Poznania, parlamentarzyści. Na sali znajdowała się m.in. zaprzyjaźniona z Klubem p. dr Wanda Błeńska -Matka Trędowatych, której zgotowano serdeczne powitanie. Podczas opisywanego spotkania dr Konrad Białecki przedstawił referat p.t. ?Dzieje Poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w latach 1956-1991?, w którym przedstawiono informacje o aktualnym stanie badań objętych projektem mającym na celu dokładne zrekonstruowanie dziejów poznańskiego Klubu. Warto przytoczyć kilka informacji z wymienionego referatu odnoszących się do pierwszych miesięcy procesu powstawania i rejestrowania Klubu w Poznaniu.
W dniu 1 grudnia 1956 r. wydano deklarację powierzającą sprawę utworzenia Klubu Matce Boskiej, a 8 grudnia wysłano do Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego pismo zawiadamiające o postanowieniu powołania Poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w porozumieniu z Ogólnopolskim Klubem Postępowej Inteligencji Katolickiej. 13 maja 1957 r. odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego (...),który powziął uchwałę o powołaniu KIK w Poznaniu. Wniosek o rejestrację Klubu złożyło 20 osób. Ostatecznie KIK w stolicy Wielkopolski rozpoczął legalną działalność na podstawie decyzji Prezydium Rady Narodowej m. Poznania z dnia 16 października 1957 r. I został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 47.

Po oficjalnych uroczystościach jubileuszowych goście Poznańskiego Klubu mieli okazję - dzięki uprzejmości gospodarzy - zwiedzić najpiękniejsze zabytki miasta, a następnie w pięknej klubowej Piwnicy Farnej odbyło się spotkanie prezesów i przedstawicieli Klubów, tworzących Porozumienie Klubów. W miłej serdecznej atmosferze składaliśmy gratulacje, życzenia i upominki przedstawicielom Klubu ? Jubilata, a następnie omawialiśmy nasze, czyli Porozumienia, sprawy i problemy. W imieniu Klubu warszawskiego życzenia złożyli Krzysztof Ziołkowski i Stanisław Latek.
Wiele uwagi poświęcono ostatnim obchodom Dnia Papieskiego, mówiono m.in. o zbiórce pieniędzy na stypendia dla ubogiej, uzdolnionej młodzieży. Uzgodniono datę kolejnej Pielgrzymki na Jasną Górę. Odbędzie się ona 7 czerwca 2008 r. Postanowiono, że spotkanie Rady Porozumienia odbędzie się w Warszawie na przełomie lutego/marca. Wiele czasu poświęcono dyskusji na temat możliwości zdobycia środków finansowych. Pani Ewa Rzewuska, prezes KIK-u we Wrocławiu wymieniła różnego rodzaju fundusze dotyczące inicjatyw obywatelskich i kapitału społecznego, z których można skorzystać, ale należy nauczyć się sposobów ubiegania się o ich przyznanie. Dobrze byłoby zorganizować szkolenie na ten temat.
W przyszłym roku kluby w Toruniu i Wrocławiu planują swoje uroczystości jubileuszowe, więc będzie okazja do kolejnych spotkań klubowych.

Stanisław Latekodwiedzin od 27.06.2000