POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz: XXII TYDZIEŃ KULTURY CHRZECIJAŃSKIEJ w GRUDZIĄDZU

Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu
Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Grudziądzu
Grudziądzkie Centrum CARITAS
Urząd Miejski w Grudziądzu

serdecznie zapraszają na

XXII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w GRUDZIĄDZU

pod hasłem:

"Przypatrzcie się powołaniu waszemu"

Grudziądz, 19÷27 maja 2007 roku


Sobota 19 maja
XII Kongres Wspólnot Katolickich Rejonu Grudziądzkiego
9.00 Msza św. inauguracyjna - kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Bydgoska 7
10.15 Obrady Kongresu w auli Centrum Dialogu Społecznego -
Bursa Szkolna CARITAS, ul. Chełmińska 97
10.25 Referat wprowadzający "Przypatrzcie się powołaniu
waszemu" - poseł dr Zbigniew Girzyński
10.40 "Powołanie kapłańskie na przykładzie życia ks. Klemensa
Baumgarta" - ks. prałat Henryk Kujaczyński
11.00 Świadectwo życia artystycznego i rodzinnego - Tomasz
Kamiński.
12.00 Modlitwa południowa
12.05 Przerwa na kawę
12.00 Plener artystyczny - "Najświętsze Serce Jezusa wsparciem i
ostoją" - rozpoczęcie pleneru pod kierunkiem Klary Stolp i
Gabrieli Murach-Pyszory, (przy kościele w Tarpnie)

Niedziela 20 maja
14.00 Wiosenny Festyn Charytatywny "Podaj dłoń" - koncerty
zespołów młodzieżowych, konkursy, loterie fantowe i wiele innych
atrakcji - plac za Bursą Szkolną CARITAS, ul. Chełmińska 97

Poniedziałek 21 maja
17.45 Projekcja filmu "Plac Zbawiciela" kino "Helios", ul.
Chełmińska 102 - słowo wprowadzające przed filmem - ks. Jarosław
Janowski

Wtorek 22 maja
15.00 Finały konkursów: plastycznego i literackiego "Trwajcie
mocni w wierze" dla dzieci i młodzieży - Gimnazjum nr 6, Al.23. Stycznia
30, prowadzenie - Aleksandra Mikołajek

Środa 23 maja
17.00 Spotkanie integracyjne środowisk katolickich "Płaszczyzny
wspólnych działań" - Bursa Szkolna CARITAS, ul. Chełmińska 97
"Historia człowieka, którego nie złamała służba bezpieczeństwa" -
świadectwo Bogdana Majora toruńskiego działacza katolickiego
"Daleko od bliskich ale blisko Boga" - refleksje z pobytu w Indiach -
Jerzy Muchewicz z Torunia.

Czwartek 24 maja
17.00 Podsumowanie pleneru artystycznego - Muzeum, ul Wodna,
prowadzenie - Klara Stolp i Gabriela Murach-Pyszora

Piątek 25 maja
17.00 Spotkanie ekumeniczne - Kościół Metodystyczny, ul.
Kosynierów Gdyńskich

Sobota 26 maja
15.00 Przegląd Pieśni i Piosenki Chrześcijańskiej MARIOSONG -
kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca NMP, ul.
Mickiewicza 43

Niedziela 27 maja
17.00 Wieczór patriotyczny "Bogu i Ojczyźnie" - wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych i religijnych Muzeum, ul Wodna - Koło
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Źródło:
http://www.szymanski.grudziadz.com.plodwiedzin od 27.06.2000