POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Tarnów - Program pracy na marzec 2007

 

Wtorek
6

Sala Klubu

TAKA JEST WIARA KOŚCIOŁA
Kościół jest dla Boga
czy dla człowieka?

ks. dr hab. Janusz Królikowski

Msza św. 18.00

Wykład 18.30

Środa
7

Sala Klubu

I wciąż uczę się czytać.
Książki mądre i "czytadła"

mgr Halina Bednarczyk

18.00

Piątek
9

Katedra

Klubowa godzina cichej adoracji
Najświętszego Sakramentu

16.00

Poniedziałek
12

Sala Klubu

SPOTKANIA Z BIBLIĄ
II podróż misyjna św. Pawła
ks. dr Piotr Łabuda

18.00

Wtorek
13

Sala Klubu

Władysław Bartoszewski
szkic do portretu

mgr Łukasz Winczura

Msza św. 18.00

Wykład 18.30

Piątek
16

Sala Klubu

Skąd płynie wielka wartość
nabożeństw pasyjnych?

ks. bp dr Władysław Bobowski

18.00

Wtorek

20

27

3.04.

Sala Klubu

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

"Przypatrzcie się
powołaniu waszemu"
(1 Kor 26)

ks. dr Wiesław Lechowicz
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie
konferencja w trakcie Mszy św.

Msza św. 18.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZINTERESOWANYCHodwiedzin od 27.06.2000