POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Opole: Tydzień Modlitw o Jednoć Chrzećijan 18-25.01.2007

„Już od 40 lat Tydzień Modlitw o Jednoć Chrzecijan na forum wiatowym jest przygotowywany przez wspólną grupę powoływaną przez Kocioły zrzeszone w wiatowej Radzie Kociołów i watykańską Radę dla Popierania Jednoci Chrzecijan. Teksty zostają następnie przystosowane do potrzeb lokalnych danego kraju. Od samego też początku mojego biskupiego posługiwania zwracam się do Was, Drodzy Diecezjanie, z wezwaniem do modlitwy w intencji jednoci chrzecijan na płaszczynie wspólnot lokalnych i w wiecie oraz ze słowami zachęty do refleksji nad Boskim darem jednoci”.

z Listu pasterskiego Biskupa Opolskiego z okazji Tygodnia Modlitw o Jednoć Chrzecijan w 2007 r.

  Więcej:  http://opole.kik.opoka.org.pl/styczen07/art07/jednosc071.htm

  Plan obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoć Chrzecijan
    w Diecezji Opolskiejodwiedzin od 27.06.2000