POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz: Ernest Bryll dziesiątym laureatem Nagrody im. ks. Janusza Pasierba

Ernest Bryll dziesiątym laureatem

Członkowie Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. Janusza Pasierba wybrali 5 lipca w gabinecie Prezydenta Grudziądza dziesiątego jej laureata. Nagrodę otrzyma poeta, pisarz, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy - Ernest Bryll. To dziesiąty już laureat prestiżowej grudziądzkiej nagrody.

Ogólnopolska Nagroda im. ks. Janusza Pasierba ustanowiona została przez Radę Miasta Grudziądza z inicjatywy tutejszego Klubu Inteligencji Katolickiej w 1995 r. i przyznawana jest corocznie osobie, która w swojej twórczoci artystycznej promuje wartoci chrzecijańskie, a także krzewi wartoci zgodnie z ideałami uczonego, artysty, historyka sztuki i poety, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury - ks. Janusza Pasierba. Aktualnie trzon Kapituły tworzą:

  • Przewodniczący: ks. inf. Tadeusz Nowicki, proboszcz parafii w. Mikołaja, Kapelan KIK;
  • Andrzej Winiewski, Prezydent Miasta Grudziądza;
  • Karola Skowrońska, Prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, Dyrektor Biblioteki;
  • Jadwiga Drozdowska, Wicedyrektor Muzeum w Grudziądzu;
  • Tomasz Wołowski, Sekretarz Kapituły;
  • Sławomir Szymański, Wiceprezes KIK w Grudziądzu.

{mosimage}Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat jest również autorem licznych tomików poezji. Poezję traktuje jako specyficzny rodzaj psychologii, która jest dla niego rodkiem oddziaływania na ludzi i ich emocje. Pierwszy tomik jego wierszy, „Wigilie wariata”, został wydany w 1958 r. Ponadto swoją uwagę skupia na sztukach scenicznych, oratoriach, musicalach i programach telewizyjnych. Oprócz działalnoci na niwie literatury i mediów, w latach 1991 – 1995 Bryll był ambasadorem Rzeczypospolitej w Republice Irlandii. W latach 1974 – 1978 był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, a także członkiem redakcji pism społeczno – kulturalnych (m.in.: 1959–1960 we „Współczesnoci”). Poza tym jest Przewodniczącym Rady Programowej „Teatru Życia” im. ks. bp. Jana Chrapka i współpracuje z Grudziądzkim Centrum Rehabilitacji, działając w nim na rzecz osób niepełnosprawnych. Zasiada w jury Międzynarodowego Przeglądu Twórczoci Artystycznej Niepełnosprawnych „OPTAN” organizowanego przez Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu. Odwołuje się często do wartoci chrzecijańskich, stąd też nazywany jest poetą – szamanem, dążąc do dokonania zmian w ludzkiej duszy.

- Twórczoć Ernesta Brylla nacechowana jest najcenniejszymi wartociami humanistycznymi i żywo związana jest z naszym miastem. Z jednej strony jest człowiekiem kultury, poetą, pisarzem, dziennikarzem, tłumaczem i krytykiem filmowym, a z drugiej orędownikiem na rzecz aktywizowania niepełnosprawnych. Trwając mocno przy swoich korzeniach, wzbogaca własną twórczocią kulturę polską. – mówi Wiceprezydent Grudziądza Sławomir Szymański. W dniu wyboru laureata Wiceprezes KIK Sławomir Szymański zawiadomił telefonicznie Ernesta Brylla o przyznaniu mu tegorocznej nagrody. Poeta okazał swoją wdzięcznoć i ogromną satysfakcję z przyznania tego wyróżnienia.

Wybór laureata w najlepszy sposób opisuje słowami „Ernest Bryll to wartoć sama w sobie” ks. Infułat Tadeusz Nowicki, a sam zdobywca nagrody mówi o sobie: „Ja po prostu tu żyję, dookoła mnie są współbracia, wspólne problemy i cele. Nie potrafię być niezaangażowany.” W gronie wczeniejszych dziewięciu nagrodzonych grudziądzką Nagrodą ks. Janusza Pasierba znaleli się: ksiądz poeta Jan Twardowski, reżyser filmowy Krzysztof Zanussi, Prof. Stefan Stuligrosz, kompozytor Augustyn Hipolit Bloch, ks. prof. Andrzej Szostka, Jan Pospieszalski - kompozytor publicysta i aranżer, ks. biskup Józef Zawitkowski, literat oraz dziennikarz – Stefan Frankiewicz.

 

{mosimage}

{mosimage}odwiedzin od 27.06.2000