POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Grudziądz: Relacja z XXI Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej w Grudziądzu

Relacja z XXI Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej w Grudziądzu

Prelekcje, występy artystyczne, konkursy i modlitwa – to wszystko towarzyszyło Grudziądzanom podczas, zakończonego 21.05.2006 r. XXI Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej w Grudziądzu. Jak co roku, organizatorami obchodów był Klub Inteligencji Katolickiej wraz z Zarządem Rejonowym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Grudziądzu i Urzędem Miejskim.

Tegoroczny Tydzień Kultury Chrzecijańskiej został zainaugurowany 13 maja i odbywał się pod hasłem {mosimage}„Przywracajcie nadzieję ubogim”. Tego dnia rozpoczął się V Plener plastyczny pod hasłem „Wizerunek Matki Boskiej Łaskawej-Opiekunki Grudziądza” Powitanie 68 uczestników pleneru nastąpiło na dziedzińcu parafii w. Mikołaja. Dzieci, młodzież oraz opiekunowie i rodzice zostali zapoznani z hasłem i celami pleneru a potem stanęli przed wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej przy którym ks. Marcin Staniszewski opowiedział uczestnikom historię obrazu. Pieczę merytoryczną sprawowały Gabriela Murach-Pyszora i Klara Stolp. Wystawa poplenerowa, wręczenie dyplomów i podziękowań odbyła się 16 maja w gmachu Muzeum w obecnoci Dyrektora Ryszarda Boguwolskiego, Wiceprezydenta Grudziądza Sławomira Szymańskiego, Prezesa KIK Wojciecha Cetkowskiego i Prezesa SRK Marka Czepka.

Natomiast w dniu 15 maja 2006 r. odbył się już po raz kolejny w Gimnazjum Nr 6 – finał konkursów wiedzy religijnej. Konkurs biblijny pt. „Ewangeliczne cuda Jezusa” adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, natomiast konkurs literacki pt. „Ojciec więty Jan Paweł II – Nauczyciel wiary” skierowany był do młodzieży gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs zorganizowany był przez doradcę nauczania religii p. mgr Aleksandrę Mikołajek. Patronat nad konkursem objął Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego – Orodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

Inspiracją konkursu literackiego była I rocznica mierci umiłowanego Ojca więtego Jana Pawła II. Chcielimy w ten sposób wyrazić Bogu swoją wdzięcznoć za dar Papieża Polaka. Konkurs wiedzy biblijnej miał zainteresować dzieci słowem Bożym, by potrafiły każdego dnia sięgać w domu po Pismo więte, czytać je i w oparciu o nie kształtować swoje życie.

W obydwu konkursach wzięło udział około 50 osób z Grudziądza oraz z rejonu. Najlepszymi okazali się:

 • w kategorii szkół podstawowych
  I miejsce: Karol Zaborowski z SP 20 i Paulina Obarska z SP 2 w Grudziądzu
  II miejsce: Aneta Poczwardowska z SP 21 i Krystian Osenka z SP Linowo
  III miejsce: Katarzyna Witek z SP 3 i Dominika Falkowska z SP 20

 • w kategorii gimnazjum:
  I miejsce: Katarzyna Kołodziejczyk z Gim 4 i Justyna Nowacka z Gim 6
  II miejsce: Joanna Cholewa-Sokołowska z Gim 4 i Sandra Majorke z Gim 6
  III miejsce: Anna Lisiak z ZSO Nr 5 i Justyna Rynduch z Gimnazjum w Radzyniu Chełm.

 • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
  I miejsce: Katarzyna Wiklińska z Zespołu Szkół Rolniczych

Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni. Laureaci konkursu otrzymali z rąk prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Grudziądzu – p. Marka Czepka dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wyróżnienia otrzymali również katecheci i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Dziękujemy wszystkim katechetom i nauczycielom, którzy przygotowali dzieci i młodzież do udziału w konkursach: p. Bożenie Ziętarskiej, p. Grażynie Wójtowicz, p. Hannie Włodarczyk, p. Kindze Kozłowskiej, p.Annie Wołkiewicz, p.Annie Skowrońskiej, p. Krystynie Bogun, p. Halinie Jabłońskiej, p.Magdalenie Wojanowskiej, p. zabelli Cackowskiej, p. Wioletcie Wardowskiej, p. Krystynie Michalskiej, p. Annie Wołkiewicz, p. Elżbiecie Kowalskiej, p .Ewie Szulc, p. Marii Góralskiej, p. Annie Krajewskiej, p. Halinie Wolano-Nojman, p. Zbiegniewowi Buchalskiemu, ks. Wojciechowi Dembkowi oraz p. Monice Cichosz.

W wekeend 19 i 20 maja w sali sesyjnej ratusza odbyło się forum organizacji pozarządowych z udziałem bydgoskiego eurodeputowanego Tadeusza Zwiewki oraz władz miasta prezydenta Andrzeja Winiewskiego i wiceprezydenta Sławomira Szymańskiego na temat polityki społecznej parlamentu europejskiego . Dzień póniej, w sobotę o godz. 9.00 rozpoczął się XI Kongres Wspólnot Katolickich Rejonu Grudziądzkiego. Referaty wygłoszone przez dr Beatę Bilicką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego sekretarza Caritas Polska, posła RP Tadeusza Cymańskiego i dyrektora grudziądzkiego MOPR Włodzimierza Zielińskiego dotyczyły m.in. niesienia pomocy potrzebującym na przykładzie działalnoci charytatywnej, inicjatyw parlamentarnych i rządowych skierowanych na niwelowanie ubóstwa i wyrównywanie szans oraz działań organizowanych przez grudziądzki samorząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wród zaproszonych goci była wicewojewoda kujawko-pomorski Marzenna Drab, prezydent i wiceprezydent Grudziądza.

Również w sobotę w Kociele Młodzieżowym został otwarty przegląd pieni maryjnej „Mariosong”. W przeglądzie wzięło udział dwanacie zespołów, z czego wyróżniono pięć z nich. Wród nagrodzonych znaleli się: Schola Cantate DEO za wierczynki koło Torunia, Chór „BONI CANTORES”, zespół „Płomienie” z Jastarni, Schola „Tęcza” z Bydgoszczy oraz chór „TIBI MARIA” z Parafii Niepokalanego Serca Najwiętszej Marii Panny w Grudziądzu.

Obchody Tygodnia Kultury Chrzecijańskiej zakończyły się na dziedzińcu Bursy Szkolnej Caritas, gdzie w ramach czwartego już, Wiosennego Festynu Charytatywnego „Podaj dłoń” wystąpiły grudziądzkie zespoły młodzieżowe. - Głównym celem festynu było otwarcie się na rodowisko lokalne. Pomimo, że pogoda była zmienna, to i tak liczba uczestników nie była mniejsza niż w roku ubiegłym. Zebrane w tym roku w czasie trwania festynu pieniądze, w kwocie 1550 złotych będą przeznaczone na wyjazd mieszkańców Bursy Caritas do Warszawy, w związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą mierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego- mówi dyrektor Bursy Szkolnej Caritas ks. Dariusz Kunicki Szczególnie wiele atrakcji czekało podczas festynu na dzieci, dla których przygotowano wiele niespodzianek, m.in. konkursy i loterie fantowe z nagrodami. Nie zabrakło także grudziądzkiej straży miejskiej i policji, której radiowozy cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem najmłodszych.

 {mosimage}

{mosimage}odwiedzin od 27.06.2000