POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Bydgoszcz - program pracy na kwiecień 2006

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
85-033 Bydgoszcz pl. Kocieleckich 7

Program spotkań

Kwiecień 2006


4.04.
wtorek

1800
Msza w.
Spotkanie klubowe
- wybrane informacje z prasy katolickiej

5.04.
roda

1800Zebranie Zarządu

18.04.
wtorek

1800Msza w.
Ks. Proboszcz Józef Orchowski
Refleksje z ostatniego pobytu w Fatimie

24.04.
poniedz.

1800Msza w. w Katedrze
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłoci

25.04.
wtorek

1800Msza w.
mgr inż. Włodzimierz Sobecki
„Krwawa Niedziela” w Bydgoszczy - jedyny pasujący klucz do wydarzeń z 3 i 4 wrzenia 1939 r. (ciąg dalszy)

Zapraszamy czcicieli Matki Bożej na XXXI Pielgrzymkę KIK do Sanktuariów Maryjnych do Północno-Wschodniej Polski i Litwy w dniach 1 - 4 czerwca 2006 r. (m.in. Gietrzwałd, Ełk, Kowno, Szawle (Góra Krzyży), Wilno, Troki). Noclegi w Domu Pielgrzyma w Jeleniewie i w Domu Polskim w Wilnie. Koszt ok. 450,- zł. Zapisy i zaliczki 150,-zł do 18.04.2006 r. na spotkaniach klubowych.
Wszelkich informacji udziela Tadeusz Furgał - tel. 373-66-02, 0609-199-981.

Nasze spotkania odbywają się w lokalu klubowym (Dom Zakonny Ojców Jezuitów).
Msze w. odprawiane są w kaplicy Matki Bożej kocioła p.w. w. Andrzeja Boboli (OO. Jezuitów). Dyżur członków Zarządu KIK w godzinach 17.30 - 18.00 w dniu zebrania Zarządu.

Członków i sympatyków Klubu serdecznie zapraszamy

odwiedzin od 27.06.2000