POROZUMIENIE KIK

Serwis Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

KIK Katowice - Porozumienie w sprawie wyborów samorządowych

P o r o z u m i e n i e
w sprawie wyborów samorządowych w 2006 r. zawarte w dniu 14 marca 2006 roku

1. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu wiatło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej tworzą porozumienie o nazwie Chrzecijański Głos Samorządowy (ChGS), którego celem jest wyłonienie, rekomendowanie i udzielanie wsparcia kandydatom w wyborach samorządowych w 2006 roku.

2. Zasady wyłaniania i rekomendowania kandydatów oraz udzielania im wsparcia zostaną ustalone przez upoważnionych przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia.

dr Antoni Winiarski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sebastian Nowok - Pełnomocnik ds. społecznych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu wiatło - Życie Archidiecezji Katowickiej Adam Wierzbicki - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Podpisanie „Porozumienia” poprzedzone było spotkaniami powięconymi wypracowaniu jego treci, a także szczegółowych zasad współpracy, w tym zasad wyłaniania kandydatów i kierunków działania. Przekazując Państwu informację o podpisanym „Porozumieniu” pragniemy podkrelić, że:

- po pierwsze: nie zamierzamy tworzyć oddzielnych list wyborczych. Naszym celem jest zachęcanie odpowiedzialnych, kompetentnych i uczciwych chrzecijan, a w szczególnoci członków naszych stowarzyszeń, do udziału w wyborach oraz wspomaganie ich w ubieganiu się o miejsca na listach wyborczych, a także wspieranie w trakcie kampanii wyborczej.

- po drugie: pragniemy pobudzać obywatelską aktywnoć katolików wieckich nakierowaną na dojrzałą troskę o „małą ojczyznę”, która wyraża się w udziale w wyborach samorządowych wszystkich szczebli w 2006 roku. Mamy nadzieję, że nasza działalnoć przyczyni się do ukształtowania pozytywnego obrazu zaangażowanej postawy obywatelskiej na polu samorządowym.

Bliższe informacje: Andrzej Dawidowski, tel. 0502 581839, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

{mosimage}odwiedzin od 27.06.2000